Dystrybutorzy

Firmy dystrybucyjne - lista Klientów

Najważniejsza dla firmy dystrybucyjnej jest kwestia oferowania odpowiednich towarów w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. A brak towaru, na który jest popyt może spowodować stratę klienta, a tym samym stratę przychodu.

Korzyści dla firm dystrybucyjnych - zobacz wideo

Eureca oferuje kompletny zestaw funkcjonalności niezbędny do wykonywania dowolnych wielowymiarowych analiz oraz raportowania.

Dzięki bardzo rozbudowanej funkcjonalności budżetowania, umożliwia także obsługę bardzo zaawansowanego planowania zatowarowania, planowania i rozliczania marż retrospektywnych i różnego typu innych elementów polityki handlowej, rozliczanie budżetów kosztowych poszczególnych oddziałów i komórek organizacyjnych.

Daje możliwość zebrania wszystkich tych składowych planów i budżetów w jednym spójnym modelu controllingowym, w którym można przeanalizować np. wielopoziomowy rachunek marż pokrycia, koszty w układzie ABC, czy też zestaw definiowalnych indywidualnie raportów zarządczych i finansowych.EURECA umożliwia m.in.:

planowanie zatowarowania

planowanie i rozliczanie marż retrospektywnych

rozliczanie budżetów kosztowych poszczególnych oddziałów i komórek organizacyjnych.

analizować np. wielopoziomowy rachunek marż pokrycia, koszty w układzie ABC
 

Dzięki hurtowni danych system gromadzi w jednym miejscu dane z różnych systemów, a także przekształca dane o klientach, produktach i działaniach w użyteczną w zarządzaniu wiedzę. Ta wiedza umożliwia zarządzanie efektywnością firmy umożliwiając decydentom podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji. Tym samym zwiększa się konkurencyjność firmy, wzmacnia się lojalność klientów i odbiorców, co wpływa na zwiększenie rentowności całej firmy..

Cechy systemu Eureca istotne dla firm dystrybucyjnych.

 EURECA w firmie dystrybucyjnej 

 Eureca dla Dystrybucji