Hurtownia Danych

Hurtownia danych i modele obliczeniowe

System EURECA oparty jest technologii hurtowni danych, dzięki czemu dane są zintegrowane, spójne i nieulotne. Podczas wdrożenia budowane są interfejsy do systemów źródłowych tzw. ETL, które wyciągają dane z dowolnych systemów (Extract), przekształcają w spójne dane (Transform) i ładują do tabel i kostek OLAP (Load).

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest:

 Obsłużenie dowolnego procesu kalkulacji np. rentowności wg klienta czy produktu. Do realizacji tego zadania potrzebne są m.in. dane produkcyjne, sprzedażowe, kosztowe i HR-owe, które po pobraniu i wyczyszczeniu podlegają różnym obliczeniom, kalkulacjom i alokacjom, aby ostatecznie otrzymać np. wieloblokowy rachunek marż pokrycia

 Wdrożenie planowania zintegrowanego, które może przejść takie etapy jak: planowanie wielkości sprzedaży, cen oraz asortymentu, planowanie magazynu i zakupów, planowanie produkcji, inwestycji, działań specjalnych i zasobów ludzkich, budżetowanie kosztów stałych, aktywów obrotowych i źródeł finansowania.

Dane o wykonaniu budżetów mogą być pobierane do Hurtowni Danych z dowolnego formatu bazy danych (w naszych wdrożeniach pobieraliśmy już dane z większości dostępnych na polskim rynku baz danych – jak ORACLE, MS SQL, MySQL, Sybase, DB2, Informix, Progress, dbf, txt itd., oraz z większości systemów ERP – jak SAP, ORACLE, IFS, MS DYNAMICS AX, NAVISION, SYMFONIA, CDN, TETA, EXACT, MFG PRO itd.)

 

Controlling Systems to zespół doświadczonych specjalistów od hurtowni danych, którzy zrealizowali kilkaset takich przedsięwzięć. 

W zakresie hurtowni danych realizujemy następujące prace: 

 analiza systemów źródłowych pod kątem budowy HD 

 projekt HD (tabele faktów, wymiarów, kostek OLAP) – z możliwością wykorzystania dla wdrożenia dowolnych technologii (Microsoft, Oracle, inne) 

 budowa modelu HD 

 budowa mechanizmów ETL .

Zapraszamy do współpracy z nami przy realizacji Państwa hurtowni danych.