Obsługa po wdrożeniu

Nasza współpraca z Klientem nie kończy się w momencie zakończenia wdrożenia systemu Eureca – wręcz przeciwnie.

Rozpoczynając eksploatację systemu, przechodzicie Państwo pod opiekę Zespołu Eksploatacyjnego, zajmującego się wyłącznie Klientami, u których wdrożenie zostało zakończone.
Na etapie eksploatacji systemu można skorzystać ze wsparcia:

 

Tzw. Utrzymania systemu Eureca (maintenance)- zapewniamy nowe wersje systemu, help-desk, gwarantowany czas reakcji


Tzw. Nadzoru Eksploatacyjnego - rozszerzona forma obsługi 


Rzecz jasna, przez cały czas eksploatacji systemu jesteśmy otwarci na Państwa pomysły


Chętnie też realizujemy z Państwem kolejne projekty


Co roku organizujemy Zjazd Użytkowników Systemu (w skrócie… ZUS)

 

Więcej