OSiR

Budżetowanie jako narzędzie wspomagające realizację strategii w Ośrodkach Sportu i Rekreacji.

Każdy Ośrodek Sportu i Rekreacji działa w oparciu o budżet. Taka jest specyfika przedsiębiorstw z sektora publicznego. Jak można usprawnić ten proces i po co to robić?

PERSPEKTYWY WDRAŻANIA CONTROLLINGU

Wdrażając budżetowanie warto pamiętać o kilku perspektywach:

1) Budżet potrzebny jest na realizację celów rocznych, które wynikają z wieloletniej strategii organizacji. Bez budżetu nie jest możliwe wykonywanie żadnych zadań.

2) Wszystkim w organizacji powinno zależeć na poprawie efektywności. Zwykle celów jest więcej niż możliwości ich finansowania. A zatem jeżeli lepiej będziemy planować i na bieżąco monitorować wydatkowanie budżetu, szukając szans i eliminując zagrożenia cała organizacja i społeczeństwo lokalne na tym zyskają.

3) W sektorze publicznym przekroczenie budżetu wiąże się z konkretnymi konsekwencjami (aspekt kontroli zarządczej).

Pobierz ulotkę  

 
Zapraszamy do bezpłatnego zamawiania nagrania webinarium pt.:

"Jak usprawnić controlling oraz zautomatyzować budżetowanie i raportowanie w ośrodkach sportu i rekreacji?" 

Zobacz zwiastun tego webinarium:

Wypełnij formularz i zamów bezpłatnie zapis tego webinarium


JAK WDROŻENIE NARZĘDZIA MOŻE POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ OSiR?

System informatyczny EURECA wspomaga organizacje zarówno na etapie przygotowania budżetu jak i jego realizacji. Warto zaangażować dyrekcję i kierownictwo w ten proces. Jeżeli dyrektor lub kierownik będzie uczestniczył w planowaniu budżetu swojego obiektu, działu, zadania powstanie bardziej wiarygodny budżet, z którym jego wykonawca będzie się identyfikował.

Po akceptacji budżetu rozpoczynamy kolejny rok. Ambitne cele wymagają ciągłego zaangażowania wielu osób i muszą być realizowane w określonych ramach budżetowych. Menedżerowie, bo tak możemy wówczas określić nasze kierownictwo, potrzebują konkretnych informacji o limitach budżetowych i poniesionych kosztach. Tylko wówczas będą mogli zarządzać swoimi obiektami, działami czy projektami. Rzeczywistość jednak jest taka, że dane o wykonaniu gromadzone są w systemach finansowo-księgowych (do których dostęp ma głównie księgowość), niekoniecznie w formie informacji czytelnej dla kierownictwa „niefinansowego”.

Użytkownicy systemu Eureca:

 
 
Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji  MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o.

Studium przypadku - MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. pobierz 


 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą proszę wypełnić poniższy formularz
Powrót do menu