Specyfika Firmy

Specyfika Państwa firmy jest dla nas ważna!

Każdy Klient jest inny. Nawet organizacje z tych samych branż często różnią się diametralnie. Bo różne są kultury firm, sposoby rozliczania kosztów, systemy motywacyjne, stosowane mierniki, polityka rabatów, powiązania z dostawcami, forma własności itp. Dlatego – pomimo dużego doświadczenia w realizacji wdrożeń w rozmaitych branżach – do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.
Zawsze staramy się razem z Klientem zidentyfikować zestaw przekrojów decyzyjnych, w których będziemy analizować poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz znaleźć te z nich, które będą wspólne dla wielu obszarów (np. kosztów, przychodów i marż). Patrzymy również na miary, stosowane w controllingu oraz na to, jak jednostki naturalne, na co dzień obserwowane przez managerów, zamienić na wartości finansowe, potrzebne w controllingu.

Często są to dość skomplikowane formuły, no bo np. w firmie ciepłowniczej trzeba jakoś opisać przejście od średniej temperatury atmosferycznej, poprzez kaloryczność opału i sprawność energetyczną instalacji ciepłowniczej, aż do sprzedaży ciepła w GJ i przychodów z tego tytułu w PLN, kosztów zakupu energii, zapotrzebowania na wagony itp.

W sektorze retail ważne jest powiązanie liczby dodatkowych dni wolnych od pracy w miesiącu oraz planowanego grafika przerw remontowych w sklepach z liczbą sprzedanych poszczególnych artykułów z np. określonej kolekcji, obsadą personelu w sklepach, planem zatowarowania, rozliczeniami marż retrospektywnych itp.

Zawsze analizujemy nowy projekt pod kątem stosowanych tam przekrojów oraz miar decyzyjnych. Po zbudowaniu koncepcji modelu, patrzymy na to, czy i gdzie jesteśmy w stanie otrzymać informacje o wykonaniu poszczególnych miar budżetowych. Następnie budujemy Hurtownię Danych, czyli „fundament” dalszych prac wdrożeniowych. Mając dane o wykonaniu w jednym miejscu, generujemy – według wcześniej sporządzonego projektu model budżetowy i prowadzimy (zawsze na danych Klienta) szkolenia dla Użytkowników. Dzięki takiemu podejściu mogliśmy z sukcesem przeprowadzić wdrożenia systemu Eureca w tak różnych firmach, jak:

 • AXA Polska
   
 • Plastics Groups
   
 • Bać-Pol
   
 • Grupa Topex
   
 • ELBUD WARSZAWA

 • Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie
   
 • Fabryka farb i lakierów ŚNIEŻKA

 • GRUPA INCO

 • ZGH Bolesław
   
 • Toyota Motor Manufacturing Polska
   
 • Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR
   
 • Energetyka Cieplna Opolszczyzny
   
 • TVN

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.