Utilities

Klienci z sektora użyteczności publicznej - lista

Poniżej zamieszczamy kilka przykładów operacji, jakie można prowadzić za pośrednictwem systemu Eureca w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (utilities):


- Budżety kosztów według rodzajów działalności, procesów, kotłowni, ujęć wodnych, oczyszczalni ścieków, MPK i rodzaju kosztów;

- Budżet sprzedaży i budżet produkcji z uwzględnieniem prawnych regulacji odnoszących się do taryf, cen czy stawek;

- Budżet nakładów inwestycyjnych ponoszonych w danym roku;

- Budżet wynagrodzeń;

- Analizy kosztów według rodzajów działalności, procesów, kotłowni, ujęć wodnych, oczyszczalni ścieków, MPK i rodzaju kosztów;

- Analiza ilościowa i wartościowa sprzedaży wg poszczególnych odbiorców, grup taryfowych, produktów (woda, energia elektryczna, odbiór ścieków itp.);

- Analiza ilościowa i wartościowa obrotów magazynowych oraz stanów magazynowych na koniec miesiąca;

- Planowane nakłady na zadania inwestycyjne i remontowe wg różnych statusów wraz z ich realizacją;

- Planowane i wykonane ilości produkcji oraz zestaw innych wybranych danych ilościowych i wskaźników z dokładnością do miesiąca;

- Stany środków trwałych na koniec miesiąca oraz plan amortyzacji środków trwałych w ujęciu długoterminowym z dokładnością do miesiąca;

- Tworzenie oraz konsolidacja sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek i całej firmy.


Lista Klientów z branży utilities

Case study MPWiK Wrocław

Eureca w Wodociągach - opis wdrożenia w Saur Neptun Gdańsk

Eureca w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie

Przykłady wdrożeń w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej


Zapraszamy do obejrzenia nagrania prezentacji omawianej podczas XVII Konferencji Ekonomiczno-Technicznej
Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni
w Czarnej k/Ustrzyk Dolnych, sierpień 2014 pt.:

"Jak może się zwrócić inwestycja w narzędzie dla controllingu w firmie ciepłowniczej?"

Aby bezpłatnie obejrzeć tą prezentację proszę wypełnić formularz:
Powrót do menu