fbpx

EURECA raportowanie XL ENT

W raportach XL ENT użytkownik pracuje bezpośrednio w Excel’u i ma dostęp do bardzo ciekawych funkcjonalności jak choćby praca z parametrami (dzięki czemu wyświetlane są wyłącznie potrzebne informacje bez konieczności pobierania wszystkich danych do pliku), a także dodatkowych typów wykresów (analiza odchyleń i waterfall). To narzędzie umożliwia raportowanie zgodnie z międzynarodowymi standardami wizualizacji, a także koncepcją „one page only” („one page reporting”). Dzięki tym funkcjom raporty XL ENT mogą być wykorzystywane również jako narzędzie do prezentacji (story telling).

ZEBRA.BI

W obszarze raportowania coraz częściej pojawia się kwestia standardów, np. IBCS

Raport spełnia standardy określone przez stowarzyszenie IBCS, gdy jest zgodny z regułami siedmiu obszarów, które tworzą akronim “SUCCESS“:

S AY Przekaż wiadomość
U NIFY Wprowadź standaryzację
C ONDENSE Zwiększ gęstość informacji
C HECK Zapewnij wizualną integralność
E XPRESS Wybierz odpowiednią wizualizację
S IMPLIFY Unikaj bałaganu, upraszczaj
S TRUCTURE Porządkuj treść

W tym obszarze wybraliśmy rozwiązanie ZEBRA.BI, która poprzez dodatek do Excela w łatwy sposób może zintegrować się z systemem EURECA w module Raportowanie XL ENT. Dzięki temu można bardzo szybko przygotować raporty i prezentacje zgodne z wewnętrznymi standardami organizacji i/lub IBCS.