EURECA i hurtownia danych

Hurtownia danych i modele obliczeniowe
System EURECA oparty jest technologii hurtowni danych, dzięki czemu dane są zintegrowane, spójne i nieulotne. Podczas wdrożenia budowane są interfejsy do systemów źródłowych tzw. ETL, które wyciągają dane z dowolnych systemów (Extract), przekształcają w spójne dane (Transform) i ładują do tabel i kostek OLAP (Load).

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest:

  • Obsłużenie dowolnego procesu kalkulacji np. rentowności wg klienta czy produktu. Do realizacji tego zadania potrzebne są m.in. dane produkcyjne, sprzedażowe, kosztowe i HR-owe, które po pobraniu i wyczyszczeniu podlegają różnym obliczeniom, kalkulacjom i alokacjom, aby ostatecznie otrzymać np. wieloblokowy rachunek marż pokrycia
  • Wdrożenie planowania zintegrowanego, które może przejść takie etapy jak: planowanie wielkości sprzedaży, cen oraz asortymentu, planowanie magazynu i zakupów, planowanie produkcji, inwestycji, działań specjalnych i zasobów ludzkich, budżetowanie kosztów stałych, aktywów obrotowych i źródeł finansowania.
  • Dane o wykonaniu budżetów mogą być pobierane do Hurtowni Danych z dowolnego formatu bazy danych (w naszych wdrożeniach pobieraliśmy już dane z większości dostępnych na polskim rynku baz danych – jak ORACLE, MS SQL, MySQL, Sybase, DB2, Informix, Progress, dbf, txt itd., oraz z większości systemów ERP – jak SAP, ORACLE, IFS, MS DYNAMICS AX, NAVISION, SYMFONIA, CDN, TETA, EXACT, MFG PRO itd.)

Controlling Systems to zespół doświadczonych specjalistów od hurtowni danych, którzy zrealizowali kilkaset takich przedsięwzięć.

W zakresie hurtowni danych realizujemy następujące prace:

  • analiza systemów źródłowych pod kątem budowy HD
  • projekt HD (tabele faktów, wymiarów, kostek OLAP) – z możliwością wykorzystania dla wdrożenia dowolnych technologii (Microsoft, Oracle, inne)
  • budowa modelu HD
  • budowa mechanizmów ETL .

Zapraszamy do współpracy z nami przy realizacji Państwa hurtowni danych.

polski