fbpx

EURECA i hurtownia danych

Hurtownia danych i modele obliczeniowe
System EURECA oparty jest technologii hurtowni danych, dzięki czemu dane są zintegrowane, spójne i nieulotne. Podczas wdrożenia budowane są interfejsy do systemów źródłowych tzw. ETL, które wyciągają dane z dowolnych systemów (Extract), przekształcają w spójne dane (Transform) i ładują do tabel i kostek OLAP (Load).

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest:

 • Obsłużenie dowolnego procesu kalkulacji np. rentowności wg klienta czy produktu. Do realizacji tego zadania potrzebne są m.in. dane produkcyjne, sprzedażowe, kosztowe i HR-owe, które po pobraniu i wyczyszczeniu podlegają różnym obliczeniom, kalkulacjom i alokacjom, aby ostatecznie otrzymać np. wieloblokowy rachunek marż pokrycia
 • Wdrożenie planowania zintegrowanego, które może przejść takie etapy jak: planowanie wielkości sprzedaży, cen oraz asortymentu, planowanie magazynu i zakupów, planowanie produkcji, inwestycji, działań specjalnych i zasobów ludzkich, budżetowanie kosztów stałych, aktywów obrotowych i źródeł finansowania.
 • Dane o wykonaniu budżetów mogą być pobierane do Hurtowni Danych z dowolnego formatu bazy danych (w naszych wdrożeniach pobieraliśmy już dane z większości dostępnych na polskim rynku baz danych – jak ORACLE, MS SQL, MySQL, Sybase, DB2, Informix, Progress, dbf, txt itd., oraz z większości systemów ERP – jak SAP, ORACLE, IFS, MS DYNAMICS AX, NAVISION, SYMFONIA, CDN, TETA, EXACT, MFG PRO itd.)

Dodatkowo dzięki zaletom hurtowni danych w systemie EURECA możliwe jest między innymi:

 • Sporządzanie przez controllerów, analityków i menedżerów szerokiego wachlarza analiz, które są dla nich intuicyjne, zrozumiałe, kompletne, gdzie dane z systemów ewidencyjnych są wzbogacone o przekroje analityczne odzwierciedlające model biznesowy (np. dodana informacja przy fakturze czy upust na produkcie udzielony przez handlowca jest zgodny z polityką rabatową przedsiębiorstwa)
 • Wdrożenie koncepcji one-page czyli prezentacji informacji na jednym raporcie czy pulpicie menedżera (dashboard). Aby to zrealizować informacje muszą być przede wszystkim spójne i wiarygodne, mimo, iż często pochodzą z różnych źródeł. W innym przypadku zamiast wspierać podejmowanie decyzji mogą wprowadzać w błąd decydentów.

Controlling Systems to zespół doświadczonych specjalistów od hurtowni danych, którzy zrealizowali kilkaset takich przedsięwzięć.

W zakresie hurtowni danych realizujemy następujące prace:

 • analiza systemów źródłowych pod kątem budowy HD
 • projekt HD (tabele faktów, wymiarów, kostek OLAP) – z możliwością wykorzystania dla wdrożenia dowolnych technologii (Microsoft, Oracle, inne)
 • budowa modelu HD
 • budowa mechanizmów ETL .

Controlling Systems to także zespół doświadczonych specjalistów od hurtowni danych, którzy zrealizowali kilkaset takich przedsięwzięć.

Zapraszamy do współpracy z nami przy realizacji Państwa hurtowni danych.

Hurtownia danych jest fundamentem dla procesów controllingowych

Chodzi głównie o te procesy w controllingu, w których istotne jest przekształcenie danych w informację zarządczą – wiarygodną, spójną, odpowiednio zamodelowaną, integrującą dane historyczne z danymi o przyszłości, wspomagającą podejmowanie decyzji w kontekście strategii firmy i przyjętego modelu biznesowego.

Niewątpliwie wadą hurtowni danych w porównaniu z systemami „in memory” jest dłuższy czas implementacji, ale …. na podstawie 15 lat działalności i ponad 150 wdrożeń takich rozwiązań Controlling Systems opracował specjalny moduł Mechanizmy HD, które bardzo skracają ten czas wdrożenia.

Mechanizmy HD

Dzięki temu modułowi m.in.:

 • hurtownia danych budowana jest w przeciągu tygodni, a nie miesięcy (jak przy innych tego typu wdrożeniach)
 • w pracach uczestniczą konsultanci z wiedzą ekonomiczną, co gwarantuje dopasowanie zawartości i jakości danych do potrzeb biznesowych
 • możliwe jest sprawne zarządzanie hurtownią danych i jej rozwój o nowe zakresy informacyjne samodzielnie przez dział IT Klienta, a nawet controllerów finansowych
 • zminimalizowana jest ilość koniecznego do napisania kodu programistycznego co sprawia, że mechanizm ten po wdrożeniu jest bezbłędny
 • zapewniona jest stała aktualizacja, optymalizacja i rozwój mechanizmów zasilających hurtownię danych
 • zaimplementowane są mechanizmy automatycznego uzupełniania brakujących danych
 • zaimplementowane są mechanizmy umożliwiające ujednolicanie formatów opisowych i kodów, obsługi błędów w ewidencji, nadawania biznesowej hierarchii wymiarów i rozszerzania zakresu informacyjnego wystawianych danych o nowe wymiary, jeśli nie istnieją one bezpośrednio w systemach dziedzinowych, dokonywania przeliczeń, itp.
 • zaimplementowane są mechanizmy samokontroli przebiegu procesu ładowania oraz informowania o występujących nieścisłościach w danych importowanych do hurtowni.
Controlling Systems Microsoft Partner Silver Application Development

Microsoft jest naszym podstawowym partnerem technologicznym w zakresie budowy hurtowni danych jak również narzędzi do tworzenia systemu Eureca. Do sukcesu systemu Eureca niewątpliwie przyczynił się przyznany nam certyfikat najwyższego stopnia partnerstwa czyli Microsoft Gold Certified Partner w kategorii ISV/ Independent Software Vendor (niezależnych producentów oprogramowania.) W listopadzie 2012 roku firma Microsoft wprowadziła zmiany dotyczące przyznawanych kompetencji, zmieniając nazwę na Microsoft Gold Application Development. Obecna nazwa naszych kompetencji to Microsoft Partner Silver Application Development.