Eureca a producenci

Cechy systemu Eureca istotne dla firm produkcyjnych:

 • integracja danych z różnych źródeł, z różnych istniejących w firmie systemów informatycznych;
 • zarządzanie rozbudowaną strukturą centrów kosztowych na różnym poziomie dokładności, w wielu miarach i przekrojach, w różnych przedziałach czasowych, a także w wielu językach;
 • wykonywanie różnego typu kalkulacji kosztowych;
 • definiowanie dowolnych metod alokacji kosztowych (np. kalkulacja kosztu jednostkowego, ABC, fazowa, kalkulacja taryf itp.);
 • uzyskanie informacji zarządczej na czas;
 • możliwość kontroli realizacji budżetu;
 • dostosowanie raportów do standardów grupy;
 • sprawna konsolidacja budżetów cząstkowych;
 • analiza stanów magazynowych;
 • szacowanie rentowności produktu;
 • planowanie w wielu walutach;
 • szybki dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji;
 • możliwość stworzenia budżetu z dowolnym poziomem dokładności.