Eureca a usługi

Cechy systemu Eureca, które nasi klienci z firm usługowych uważają za najważniejsze:

 • możliwość budżetowania i porównywania planu z wykonaniem w podziale na poszczególne projekty;
 • możliwość konsolidacji danych z projektów o różnym stopniu zaawansowania celem sprawdzenia bieżącego stanu finansowego przedsiębiorstwa;
 • kontrola kosztów poszczególnych projektów wg różnych parametrów (np. ilości godzin pracy);
 • śledzenie kosztów prac przygotowawczych, a także tworzenie budżetów cząstkowych odnoszących się do zadań wyodrębnionych w ramach dużych projektów;
 • analiza kosztów, przychodów oraz rentowności wg wielu przekrojów i poziomów decyzyjnych;
 • zarządzanie informacjami pochodzącymi z wielu umów o współpracy, dotyczących różnorodnej kategorii czynności;
 • możliwość dokonywania analiz w różnych okresach czasowych;
 • możliwość kontroli marży na poszczególnych kategoriach prac, projektach, działaniach, procesach, zespołach;
 • porównywanie wyników pomiędzy projektami;
 • konsolidacja danych dotyczących czasu pracy oraz danych finansowych;
 • wyodrębnienie prac przygotowawczych (obsługa klienta, zarządzanie projektem, administracja itp.).