Kalkulacje rentowności (w tym ABC)

Niezwykle istotną funkcjonalnością systemu EURECA jest możliwość tworzenia różnych formuł obliczeniowych. Formuły wykorzystywane w takim modelu mogą być:

  • bardzo proste typu: cena x ilość = wartość
  • bardziej złożone np.: do wyliczenia wartości planu wynagrodzeń wg składników płacowych, planu amortyzacji
  • mocno zaawansowane do wyliczenia np.: taryf, marż retrospektywnych, rentowności produktów czy klientów z wykorzystaniem alokacji (np. wg ABC czy ABC TD).

Dzięki takiej funkcjonalności szybko można uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaki jest koszt wytworzenia naszego produktu?
  • Ile kosztuje nas całościowa obsługa Klienta „X”?
  • Czy produkt „A” sprzedawany dla Klienta „X”, promowany w ramach kanału dystrybucji „1” jest rentowny? Co obniża tę rentowność, a co ją poprawia?
  • Jakie koszty pośrednie i w jakiej wartości powinny zostać doliczone do naszego produktu / usługi?
  • Jaką marżę uzyskujemy na projekcie?

Takie pytania pojawiają się w przedsiębiorstwie bardzo często. Aby móc na nie odpowiedzieć konieczne jest zdefiniowanie odpowiedniego modelu obliczeniowego, dedykowanego dla danego przedsiębiorstwa i odzwierciedlającego jego specyfikę. Na takie pytania odpowiedzi nie udzieli tradycyjna ewidencja księgowa, bo nie do tego służy.

Ten e-Book został pobrany przez ponad 515 specjalistów i menedżerów.
Takie duże zainteresowanie potwierdza, że szczegółowa analizy tego, którzy klienci, produkty czy usługi są rentowne jest ważny dla menedżerów każdej firmy. Jest to poradnik opisujący 3 błędy, które mogą wyprowadzić Cię na manowce i 6 wskazówek dzięki, którym tego unikniesz.

rentownosc e-book