Korzyści zarząd / właściciel

Nowoczesny controlling firmy nie jest realizowany tylko przez dział controllingu/finansów. Controlling jest tym co powstaje na styku zarządu, menedżerów i controllera.

Controlling strategiczny w firmie to przewodzenie ludziom ku wizji, do realizacji celów. W takim podejściu to controlling to obszar zarządzania (Zarzadów, Właścicieli, Menedżerów) a controllerzy finansowi pełnią tu ważną funkcję wspierającą a czasami też doradczą.

Raportowanie wspomagające powinno dostarczać menedżerom nie tylko informacji o tym co się wydarzyło. To dane wynikowe czyli statystyka tzw LAG measure np.: marża, sprzedaż, wykorzystanie budżetu, koszty braków czy awarii.

Twoi menedżerowie potrzebują również informacji kierunkowych (LAG measure) w zależności od obszaru za który odpowiada dany menedżer np.: o szansach sprzedaży, o brakach i przyczynach, o rekrutacjach i statusach. Gdy takich danych brakuje w firmie to nasze narzędzia pomagają je gromadzić i przygotować do raportowania.

Takie dane controlling może uzupełnić także o swoje komentarze i rekomendacje – i to jest prawdziwy i wartościowy raport dla menedżera.

Co istotne nasze narzędzia prezentują dane zgodnie z światowymi standardami wizualizacji, dzięki czemu raporty przygotowane przez finansistów są czytelne i zrozumiałe dla NIEfinansistów.

Aktualne i czytelna informacja (uzupełniona zrozumiałym komentarzem) o tym jak wygląda i ku czemu zmierza sytuacja w poszczególne obszarów danej firmy jest wartością dla menedżerów średniego szczebla także dla pracowników liniowych (np. informacje o brakach dla danej zmiany produkcyjnej). Mogą myśleć controllingowo, zwiększają efektywność swoich decyzji i pracy.

Dla Zarządu i Właścicieli firmy oznacza to wzrost efektywności całej organizacji.

Co istotne nasze narzędzia prezentują dane zgodnie z światowymi standardami wizualizacji, dzięki czemu raporty przygotowane przez finansistów są czytelne i zrozumiałe dla NIEfinansistów. Jednak nawet najfajniejsza wizualna prezentacja danych nie ma wartości jeśli te dane są nieaktualne, niekompletne, niespójne czy nieprawdziwe. Dlatego ważne są też narzędzia (np. hurtownia danych), które pozwalają zebrać i przygotować takie dane do raportowania.

Dzięki obiegowi aktualnej i pewnej informacji zarządczej między controllingiem, menedżerami możemy skutecznie wdrożyć tzw. centrum dowodzenia firmą. Zarząd i właściciele wiedzą z perspektywy całej firmy jak i jest obecny wynik ale też na jaki wynik może liczyć w przyszłych okresach.

Sprawny system raportowania pozwala na czas wychwycić m.in. zjadaczy zysków, szanse i zagrożenia rynkowe i mieć kontrolę nad swoim biznesem w różnych obszarach.

Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że menedżerowie NIE-finansowi dużo lepiej postrzegają dane przedstawione w sposób graficzny a nie tabelaryczny. Dane w tabelkach preferują analitycy i pracownicy działów finansowych, którzy są często wirtuozami Excela. Na podstawie naszej współpracy z menedżerami z średnich i dużych firm, wiemy, że trafniejsze decyzje Ci menedżerowie podejmują na podstawie raportów graficznych, które są dla nich czytelne i zrozumiałe.

polski