Korzyści zarząd / właściciel

Nowoczesne procesy controllingowe przebiegają na styku top manangementu, kadry menedżerskiej i controllerów. Współczesna technologia informatyczna umożliwia odciążenie tych ostatnich od typowych i żmudnych czynności operacyjnych tak, aby mogli poświęcić czas na współpracę z innymi pionami w organizacji. Wspomagamy te procesy controllingowe, które są istotne  i powinny zaistnieć w firmie.

W ten sposób są rozwijane i wzmacniane te zadania controllingowe, które obejmują swoim oddziaływaniem całą firmę. Przekłada się to na zwiększoną efektywność praktycznie wszystkich procesów operacyjnych i globalnie całej firmy.

W wielu firmach pokutuje pogląd, że controlling to odpowiednik kontroli i nadzoru. Nic bardziej mylnego – controlling oznacza sterowanie (pochodzi od słowa „control”, czyli sterowanie), a dokładniej system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik. Controlling łączy w sobie procesy poszukiwania danych oraz ich przetwarzania w użyteczne informacje w celu planowania, kontrolowania i modyfikowania działania firmy.

Controlling strategiczny w firmie to przewodzenie ludziom ku wizji, do realizacji celów. W takim podejściu to controlling to obszar zarządzania (Zarzadów, Właścicieli, Menedżerów) a controllerzy finansowi pełnią tu ważną funkcję wspierającą a czasami też doradczą.

Raportowanie wspomagające powinno dostarczać menedżerom nie tylko informacji o tym co się wydarzyło. To dane wynikowe czyli statystyka tzw LAG measure np.: marża, sprzedaż, wykorzystanie budżetu, koszty braków czy awarii.

Twoi menedżerowie potrzebują również informacji kierunkowych (LAG measure) w zależności od obszaru za który odpowiada dany menedżer np.: o szansach sprzedaży, o brakach i przyczynach, o rekrutacjach i statusach. Gdy takich danych brakuje w firmie to nasze narzędzia pomagają je gromadzić i przygotować do raportowania.

Takie dane controlling może uzupełnić także o swoje komentarze i rekomendacje – i to jest prawdziwy i wartościowy raport dla menedżera.

Jedną z najcenniejszych cech controllingu jest nie tylko możliwość dogłębnego analizowania stanów przeszłych, ale jego zdolność do tworzenia prognoz i wypracowywania rekomendacji do przyszłych decyzji biznesowych. Wszędzie tam, gdzie występują szybkozmienne czynniki wypływające na biznes, controlling jest nie do zastąpienia.

Aktualna i czytelna informacja (uzupełniona zrozumiałym komentarzem) o tym jak wygląda i ku czemu zmierza sytuacja w poszczególne obszarów danej firmy jest wartością dla menedżerów średniego szczebla także dla pracowników liniowych (np. informacje o brakach dla danej zmiany produkcyjnej). Mogą myśleć controllingowo, zwiększają efektywność swoich decyzji i pracy.
Sprawny system raportowania pozwala na czas wychwycić m.in. zjadaczy zysków, szanse i zagrożenia rynkowe i mieć kontrolę nad swoim biznesem w różnych obszarach.

Dla Zarządu i Właścicieli firmy oznacza to wzrost efektywności całej organizacji.

Co istotne nasze narzędzia prezentują dane zgodnie z światowymi standardami wizualizacji, dzięki czemu raporty przygotowane przez finansistów są czytelne i zrozumiałe dla NIEfinansistów. Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że menedżerowie dużo lepiej postrzegają dane przedstawione w sposób graficzny a nie tabelaryczny. Dane w tabelkach preferują analitycy i pracownicy działów finansowych, którzy są często wirtuozami Excela. Na podstawie naszej współpracy z menedżerami z średnich i dużych firm, wiemy, że trafniejsze decyzje Ci menedżerowie podejmują na podstawie raportów graficznych, które są dla nich czytelne i zrozumiałe.

Dzięki temu właściciel firmy, zarząd i menedżerowie w swoich kokpitach mają stały dostęp do najważniejszych informacji wraz z komentarzem na temat aktualnej sytuacji oraz kierunków, w którym firma zmierza. Bez tego, podejmowanie racjonalnych decyzji jest zawsze obarczone nadmiernym ryzykiem.

Jednak nawet najfajniejsza wizualna prezentacja danych nie ma wartości jeśli te dane są nieaktualne, niekompletne, niespójne czy nieprawdziwe. Dlatego ważne są też narzędzia typu hurtownia danych, które pozwalają zebrać i przygotować takie dane do raportowania.

Dzięki obiegowi aktualnej i pewnej informacji zarządczej między controllingiem, menedżerami możemy skutecznie wdrożyć tzw. centrum dowodzenia firmą. Zarząd i właściciele wiedzą z perspektywy całej firmy jak i jest obecny wynik ale też na jaki wynik może liczyć w przyszłych okresach.