1. Ile kosztują braki? Ile kosztuje ich naprawienie i czy warto je naprawiać? Jaką część produkcji których wyrobów i dla jakich Klientów musimy naprawić? W których czynnościach/ operacjach przy jakich parametrach technicznych najczęściej występują braki? Jakie kolory/wymiary/ modele naszych wyrobów są szczególnie podatne na wybrakowanie?

Ile to kosztuje? Od czego zależy? Czy mamy na to wpływ?

Rozwiązanie, odpowiadające na takie i wiele innych pytań, związanych z zarządzaniem produkcją, działa w HUF POLSKA. HUF jest producentem części samochodowych, częścią koncernu HUF GROUP. Między innymi dzięki EURECE Klient zdołał obniżyć całkowite koszty powstawania braków pomimo kilkukrotnego zwiększenia wolumenu produkcji. Firma jest obecnie najlepszym oddziałem Grupy HUF w Europie.

2. Jaka jest struktura zamówień od naszych Klientów? Co kupują najchętniej? W jakich odmianach/ wariantach wykończenia? Jak to się ma do naszych cen i marż? Czy możemy więcej zarabiać na najlepiej sprzedających się produktach? Dlaczego nie zarabiamy na pozostałych? Czy na pewno zarabiamy na tym, czego sprzedajemy najwięcej?

Tego typu analizy codziennie wykonują nasi Klienci z firm dystrybucyjnych, takich, jak np. PLASTICS GROUP, BAĆPOL, TOPEX, czy TATUUM. Dzięki temu są liderami swoich branż.

3. Jak możemy zmienić politykę rabatów? Co z tego wyniknie? Czy warto drożej kupić szybciej rotujące towary, czy lepiej taniej kupić wolniej rotujące, za to unikalne na rynku?

EURECA stanowi narzędzie umożliwiające planowanie i rozliczanie marż retrospektywnych już na etapie ilościowego planowania sprzedaży w Grupie BAĆPOL SA. Przy kilkunastu tysiącach indeksów towarowych, kilkuset dostawcach i kilkuset sklepach oraz wielkiej rozmaitości warunków handlowych, dotyczących rozliczania marż i bonusów od poszczególnych towarów, ma to dla Klienta krytyczne znaczenie. Dość powiedzieć, że w ciągu kilku tygodni od wdrożenia systemu zupełnie przeorganizowano kilka kanałów sprzedaży. Dziś z systemem pracują nie tylko controllerzy, ale także managerowie poszczególnych oddziałów i grup towarowych, zaś Dyrektor Finansowy BAĆPOL, p. Katarzyna Grabowska, została Dyrektorem Finansowym Roku 2012 w konkursie organizowanym przez miesięcznik FORBES.

4. Jaki powinniśmy mieć budżet płacowy przy założonym poziomie obciążenia/ przerobu? Ilu potrzebujemy pracowników, na jakich stanowiskach, w których zespołach? Ile będą nas kosztowały zaplanowane przyjęcia/ zwolnienia/ awanse? Jaki będzie planowany tzw. Headcount po uwzględnieniu wszystkich ruchów kadrowych? Czy możemy sobie pozwolić na podwyżki/ W jakich warunkach brzegowych?

Na te pytania odpowiada EURECA w PWC – zaplanowanie budżetu kosztów osobowych w dużej firmie z sektora usług profesjonalnych, mającej rozbudowaną strukturę, wiele lokalizacji i zatrudniającej pracowników o często bardzo unikalnych kompetencjach, jest bardzo dużym wyzwaniem, któremu … podołaliśmy! Rzecz jasna, oprócz kosztów osobowych, EURECA obejmuje także pozostałą część budżetu PWC, tworząc pełny model controllingowy Firmy.
Planowanie i rozliczanie kosztów osobowych, czy też szerzej rozumiejąc – zapotrzebowania na pracę – jest również częścią wielu innych wdrożeń, m.in. w HUF POLSKA, czy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLSKA.

5. Które czynności wykonujemy niepotrzebnie? Za które nie płaci Klient? Co niepotrzebnie wykonujemy wiele razy? Ile to kosztuje? Nasz główny odbiorca negocjuje cenę realizacji zamówienia, które będzie naszą półroczną produkcją. Co zrobić by na tym nie stracić? Czy to nam się opłaci? Ile zaoszczędzimy nie musząc przezbrajać maszyn i zamawiając większe partie surowca? Czy powinniśmy dostarczyć to zamówienie własnym transportem czy wynajętym?

Tego typu analizy wykonuje dzięki EURECE wielu naszych Klientów, współpracujących z sieciami handlowymi, jak np. JAMAR (producent przetworów owocowo – warzywnych), DROBEX (zakłady drobiarskie), czy JANTOŃ (producent i dystrybutor win). Mają one kluczowe znaczenie w planowaniu rozwoju Firmy i zarządzaniu jej rentownością. Realizacja ich w naszym narzędziu jest dużo szybsza i bezpieczniejsza, niż w arkuszu kalkulacyjnym – prócz tego na bieżąco jesteśmy w stanie porównywać plan i wykonanie, pobierane z działających już w Firmie systemów informatycznych.

6. Czy nie dublujemy czynności obsługując Klientów? Czy nie odwiedzamy ich zbyt często lub zbyt rzadko? Z czego wynikają różnice w efektywności naszych przedstawicieli handlowych? Jak efektywnie działają nasze centra serwisowe?

Tego typu informacje na bieżąco dostają managerowie firm o rozproszonej strukturze geograficznej, które z nami współpracują – jak np. VOLVO MASZYNY BUDOWLANE, czy START PEOPLE. Co istotne, informacje te udostępniane są automatycznie w postaci bardzo łatwych w obsłudze i interpretacji kokpitów managerskich, lub raportów. Controller definiuje je tylko raz, wszelkie aktualizacje i przeliczenia liczb odbywają się automatycznie. Ma to olbrzymi wpływ na skrócenie wszelkich cykli decyzyjnych, planistycznych i usprawnienie komunikacji w Firmie – a w wielooddziałowych przedsiębiorstwach jest to szczególnie istotne.

7. Ile będzie nas kosztować paliwo na zimę jeśli będzie łagodna? A ile gdy średniodobowa temperatura w styczniu spadnie o 2 stopnie? Ile zarobimy na opłatach środowiskowych wyłączając dany blok energetyczny? Jak wygląda struktura sprzedaży, kosztów i efektywność wykorzystania majątku w poszczególnych kotłowniach/ ciepłowniach/ lokalizacjach/ grupach taryfowych/ okresach czasowych w podziale na składowe opłat za ciepło?

Tego typu informacje uzyskuje z systemu EURECA m.in. Energetyka Cieplna Opolszczyzny, jedna z wiodących firm sektora ciepłowniczego w Polsce. Wdrożony tam model pozwala na nieporównanie szybsze i dokładniejsze planowanie, bardzo sprawne przygotowanie danych do wniosków taryfowych (czas ten skrócił się z kilkunastu dni do … kilkunastu minut!). System jest też aktualizowany automatycznie danymi z kilkunastu różnych systemów ewidencyjnych funkcjonujących w ramach Grupy! Dzięki temu cała informacja zarządcza dostępna jest „pod jednym kliknięciem”.

8. Które z naszych budżetów planujemy inercyjnie, nie zastanawiając się głębiej? Ile są one warte? Ile możemy na tym zaoszczędzić? Kto naprawdę podejmuje u nas decyzje o zakupach? Ilu to jest ludzi? Czy naprawdę nad tym panujemy? Ile mamy „kosztów w drodze”, czyli faktur/ zamówień czekających na realizację/ Jak one wpłyną na nasze cash flow? Jak zmiana ceny kluczowego surowca wpłynie na rentowność poszczególnych wyrobów? Jak tę rentowność wyznaczyć?

Tego typu pytania zadają sobie Zarządy bardzo wielu firm. Zarządy Naszych Klientów znają na nie odpowiedź. I dlatego mamy przyjemność pracować z najlepszymi.