Zajmujemy się controllingiem i dzięki temu zwiększamy efektywność naszych Klientów.

Nie robimy nic innego. Ale to co robimy, robimy najlepiej:

  • od strony informatycznej – od 2003 roku rozwijamy i wdrażamy system Eureca, a od 2014 roku integrujemy też globalne systemy IT takie jak Tableau, Power BI czy QlikView.
  • jak też od strony koncepcyjnej i doradczej – pomaga nam w tym doświadczenie 240 zrealizowanych w Polsce i za granicą wdrożeń.

Od 2003 roku wspomagamy Naszych Klientów na wszystkich etapach wdrażania controllingu – począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez wdrożenie narzędzia, szkolenia dla Użytkowników aż po stały, profesjonalny nadzór nad eksploatacją systemu. Bardzo często w naszych projektach realizujemy dedykowane usługi – jak na przykład stworzenie dedykowanego systemu raportowania, czy dedykowanych narzędzi, obsługujących rozliczenia kosztów, różnego typu kalkulacje itp.

Kompetencje zespołu Controlling Systems

20 lat praktyki i doświadczenia z 240 przeprowadzonych projektów z zakresu controllingu Polsce pozwala nam współpracować w wielu obszarach:

  1. Wdrożenia controllingu jako metody zarządzania – lub zmiany obecnego modelu;
  2. Stworzenia sprawnego systemu informacji zarządczej w Firmie;
  3. Usprawnienia procesu tworzenia i kontroli budżetu w Firmie;
  4. Wysokiej jakości i dostępności raportów/ kokpitów managerskich;
  5. Zastąpienia dużej liczby arkuszy kalkulacyjnych sprawdzonym profesjonalnym systemem controllingowym;
  6. Nietypowych, dedykowanych mechanizmów kalkulacyjnych;
  7. Dobrego i kompetentnego partnera wdrażającego rozwiązanie.

Dotychczas przeprowadzone projekty controllingowe różniły się skalą i zakresem działań. Dotyczyły firm i organizacji o bardzo różnym typie działalności od firm produkcyjnych, handlowych przez specjalistyczne firmy usługowe do szpitali czy przedsiębiorstw użyteczności publicznej takich jak energetyka cieplna czy wodociągi. Wpieramy działania controllingowe  zarówno w średnich i dużych firmach międzynarodowych jak i polskich polskich przedsiębiorstwa. Budujemy controlling lub usprawniamy narzędzia także w małych rodzinnych firmach.

Kompetencje i referencje

Naszą siłą jest wiedza i doświadczenie specjalistów zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych od wielu lat. Przeprowadziliśmy ponad 240 wdrożeń w Polsce – w firmach bardzo różnych branż. Trudno znaleźć w Polsce drugi taki zespół, który ma na koncie tyle zrealizowanych projektów w tej dziedzinie. Specjalizujemy się w controllingu. Od 2003 roku rozwijamy nasze kompetencje i badamy trendy w controllingu.

20 lat doświadczeń w controllingu i jego informatyzacji
240 wdrożeń w dużych i średnich firmach różnych branż

Cały nasz 30 osobowy zespół koncentruje się na tym, aby controlling efektywnie wspierał działania biznesowe firm w Polsce. Dlatego w zakresie usług i narzędzi controllingowych jesteśmy w Polsce konkurencyjni nawet dla największych i globalnych firm doradczych i informatycznych, dla których controlling to jedna z wielu dziedzin działalności. Od największych konkurentów wyróżnia nas to, że oferujemy wsparcie naszym Klientom na wszystkich poziomach w języku polskim oraz możemy dokonywać modyfikacji w naszym oprogramowaniu controllingowym wg potrzeb Klienta.

Działamy na styku takich dziedzin jak controlling, finanse, informatyka i zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasi eksperci potrafią łączyć kompetencje z tych różnych specjalności.

Sprawdzone i wiodące narzędzia

Podejście

Każda Firma jest inna, ma różne potrzeby i jest inaczej zarządzana, dlatego do każdej podchodzimy indywidualnie. Nawet przedsiębiorstwa działające w tej samej branży mogą mieć kompletnie różne strategie, modele biznesowe, obszary konkurowania, kultury organizacyjne, czy wzorce zarządzania.

W ślad za tym idą zupełnie różne mierniki oceny efektywności, sposoby planowania, metody rozliczenia kosztów czy potrzeby informacyjne. To wszystko zawsze definiujemy indywidualnie, razem z Klientem. Mamy za sobą wiele wdrożeń w różnych firmach – dzięki temu możemy czerpać z bardzo różnych doświadczeń zarówno naszych, jak też naszych Klientów.

Wdrażamy nasze rozwiązania tak, by były możliwie najbardziej elastycznymi narzędziami, dostosowywanym do potrzeb Klienta na etapie wdrożenia. To sprawdza się w praktyce – z tym samym oprogramowaniem, pracują dziś tak różne Firmy, jak: Polipack, Golpasz, HUF Polska, Jamar, Tramwaje Warszawskie, TVN SA, Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, , MPWiK Warszawa, VOLVO Financial Services Polska Sp. zo.o., ZGH BOLESŁAW SA czy PwC (d. PricewaterhouseCoopers)

Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. Porozmawiajmy o controllingu w Twojej Firmie – skontaktuj się z nami