Główne funkcjonalności systemu EURECA

EURECA_Analizy – wykorzystaj możliwość tworzenia i dystrybuowania dowolnych analiz, wykonywanych w Hurtowni Danych – m.in. informacji o planie i wykonaniu budżetów.

Wykonanie jest pobierane automatycznie do Hurtowni Danych z systemów informatycznych działających już w Twojej Firmie. Źródłem danych dla EUREKI może być dowolna baza danych, plik xls, csv, czy txt.

Dane możesz zaprezentować w niemal dowolnej wizualizacji
– zarówno w tabelach przestawnych, jak też zapytań ad-hoc, kokpitów managerskich, raportów, wykresów itp.

Udostępnij Managerom raporty/ analizy w dowolnej postaci graficznej poprzez www i/ lub urządzenia mobilne!

Managerowie dostają informacje szybciej, są w stanie zarządzać lepiej. EURECA jest ważną przewagą konkurencyjną dla Naszych Klientów! Zobacz wideo


EURECA_Budżetowanie – zdefiniuj model controllingowy Twojej Firmy, zapomnij o setkach arkuszy Excela!
Budżet Twojej Firmy będzie:

• WIELOWYMIAROWY – np. Budżet Kosztów wg rodzajów, MPK/ Zleceń/ Projektów, czy Budżet Sprzedaży wg Regionów/ Segmentów Rynku/ Produktów/ Grup Asortymentowych itp. Możesz definiować dowolne wymiary  Twojego Budżetu

• WIELOMIAROWY – np. w Budżecie Sprzedaży porównasz Plany i Wykonania Cen, Ilości i Wartości

• WIELOOKRESOWY – każdy budżet możesz planować i obserwować  „od daty do daty”, niezależnie od zdefiniowanych okresów (lat) obrachunkowych. Szczególnie przydatne przy śledzeniu budżetów projektów!

• WIELOWARIANTOWY- każdy budżet może mieć wiele wersji. Bez problemu możesz porównywać je między sobą

Przydzielisz dostęp do określonego zakresu danych Twoim Managerom, możesz wygenerować dla nich arkusze Excela z ich formularzami budżetowymi z możliwością zapisu/ odczytu danych z EUREKI.

Managerowie zobaczą wykonanie swoich budżetów zarówno z poziomu arkuszy MS Excel, jak również na dedykowanej stronie www.

Obserwuj postępy prac nad tworzeniem budżetu przy pomocy statusów. Możesz też tworzyć rewizje budżetowe, symulacje itp. Zobacz wideo

  • Skróć czas przygotowania budżetu w Firmie o 80%, zwiększ  jego wiarygodność!
  • Skup uwagę swoją i Twoich Managerów na dyskusji o biznesie, nie traćcie czasu na żmudne sklejanie cząstkowych arkuszy budżetowych!
  • Zwiększ dzięki temu bezpieczeństwo biznesu, skróć czas reakcji na zmiany, poprawią się wyniki Firmy!

EURECA_Raporty – zdefiniuj predefiniowane raporty dla Managerów w niemal dowolnej postaci graficznej, EURECA dostarczy im je automatycznie!.

Dowolna może być postać raportu oraz częstotliwość i sposób jego dostarczania dla poszczególnych Użytkowników – np. raport w postaci pliku pdf, xls lub tiff wysyła się mailem w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 7 rano, lub będzie umieszczany przez system w określonym katalogu na serwerze co drugi dzień o 19.

Zobacz także nagranie webinarium na ten temat: kliknij

EURECA_Pulpit_Managera – pomóż Twoim Managerom w interpretacji liczb! Pokaż je w intuicyjnej postaci!

Zdefiniuj dla poszczególnych Managerów lub ich grup
(np. wszystkich kierowników) przyjazne i łatwe w obsłudze kokpity managerskie. Pokaż im nie tylko prezentację danych, ale także ich interpretację – kiedy wyniki są dobre, kiedy słabe.

Wzbogać kokpit o komentarze, czy dostęp do pogłębionych dedykowanych analiz, usprawnij komunikację pomiędzy controllerem a managerem!

Eureca Pulpity Menedżera

EURECA_Kalkulacje_Rozliczenia:

Gdy potrzebujesz:

skalkulować koszty jednostkowe,

zdefiniować bardziej zaawansowane rozliczenia (np. ABC),

rozliczyć marże retrospektywne (bonusy),

dokładnie zaplanować koszty osobowe uwzględniając wszystkie składniki warunkowe (jak PIT czy ZUS),

lub zdefiniować dowolny inny, dedykowany mechanizm rozliczeniowy,

wykorzystaj możliwość skonfigurowania specjalnych mechanizmów obliczeniowych w systemie EURECA!

Takie właśnie mechanizmy obsługują m.in. planowanie kosztów osobowych w PWC, kalkulację kosztów na produkt i Klienta w Przedsiębiorstwie Drobiarskim DROBEX SA, czy rozliczanie marż retrospektywnych w sieci hurtowni typu „cash and carry” BAĆPOL SA. W każdej z tych firm obsługa całego procesu kalkulacyjno–rozliczeniowego trwa nie dłużej niż kilkanaście minut…

Kreator Analiz XL ENTsposób na analizy tak łatwe jak w EXCELU i tak zaawansowane jak przy użyciu specjalistycznego języka MDX

Nie musisz posiadać wiedzy technicznej
aby przygotować zaawansowane raporty.

Wystarczy, że skupisz się na potrzebach
managerów i użyjesz nowego kreatora.

Zobacz nagranie webinarium na ten temat: kliknij

Kreator Analiz XL ENT to nasz autorski system. Jest on ściśle zintegrowany z systemem EURECA, daje olbrzymie nowe możliwości wsparcia procesów analiz i raportowania.


EURECA_Workflow:

Zarządzaj procesem powstawania budżetu , wykorzystaj wbudowany w system EURECA mechanizm workflow!

Zdefiniuj:

kolejne kroki procesu,

ich „wyzwalacze” (czyli sytuacje, umożliwiające uruchomienie kolejnego kroku – jak np. upływ określonego czasu, czy wykonanie określonej operacji, np. zatwierdzenia określonej części budżetu przez osobę uprawnioną),

następujące po sobie, lub biegnące równolegle wyliczenia/ działania (w ten sposób wiele usprawisz!)

oraz powiadomienia, wysyłane przez system w określonych sytuacjach określonym osobom jako komunikat ekranowy, e-mail, lub sms

Zapanujesz nad terminami, wzrośnie efektywność Twojej pracy!

WAŻNE! Dodatkowym zastosowaniem mechanizmu workflow jest tzw. „workflow obliczeniowy” – co jest bardzo istotne  w obsłudze np. rozliczeń i kalkulacji kosztów. Wówczas cały proces kalkulacyjny uruchamiany jest „jednym guzikiem”, albo wręcz automatycznie (np. codziennie o określonej godzinie).

Jeśli planujesz rozwój narzędziowej sfery Controllingu to zapraszamy do kontaktu.

Chętnie porozmawiamy i zaproponujemy najlepsze narzędzie dostosowane do Państwa potrzeb i możliwości.
W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub o kontakt  tel: 71 325 38 70,  e-mail: kontakt@c-systems.pl