EURECA_Analizy

Moduł ten daje możliwość obserwacji informacji o planie i wykonaniu budżetów (oraz innych obszarów analitycznych) przy pomocy kostek OLAP.

Wykonanie jest pobierane automatycznie do Hurtowni Danych z systemów informatycznych działających już w Państwa Firmie.

Jeśli nie ma możliwości zdefiniowania tego typu mechanizmów – np. w sytuacji braku dostępu do bazy danych korporacyjnego systemu ERP – możemy pobrać informacje o wykonaniu np. z raportów zdefiniowanych w takim systemie.

Dane można oglądać w tabelach przestawnych, definiować zapytania ad-hoc, controller ma też możliwość zdefiniowania niemal dowolnych raportów/ widoków analiz, które może udostępnić Użytkownikom poprzez www.