EURECA_Workflow

Powstawanie budżetu to czasem bardzo złożony proces. Mechanizm workflow zawarty w systemie EURECA daje możliwość jego opisania oraz kontroli.

Można w nim zdefiniować – używając zwykłego schematu blokowego:

  • kolejne kroki procesu,
  • ich „wyzwalacze” (czyli sytuacje, umożliwiające uruchomienie kolejnego kroku – jak np. upływ określonego czasu, czy wykonanie określonej operacji, np. zatwierdzenia określonej części budżetu przez osobę uprawnioną),
  • następujące po sobie, lub biegnące równolegle wyliczenia (co może mieć duże znaczenie w optymalizacji całego procesu) oraz powiadomienia, wysyłane przez system w określonych sytuacjach określonym osobom jako komunikat ekranowy, e-mail, lub sms

Dzięki temu narzędziu, controller ma przez cały czas informację o tym, w jakim miejscu całego procesu jesteśmy, jakie jest zaawansowanie planowania budżetu itp.

Dodatkowym zastosowaniem mechanizmu workflow jest tzw. „workflow obliczeniowy” – może być to narzędzie sterujące kolejnością uruchamiania naliczeń poszczególnych budżetów cząstkowych, co jest bardzo istotne  w obsłudze np. rozliczeń i kalkulacji kosztów. Wówczas cały proces kalkulacyjny uruchamiany jest „jednym guzikiem”, albo wręcz automatycznie (np. codziennie o określonej godzinie).