Wprowadzenie

Z raportu “Narzędziowa sfera controllingu” wiemy, że dla ponad 80% firm podstawowym narzędziem wspomagającym controlling jest arkusz MS Excel. Aż 60% badanych uważa jednak, że Excel jest niewystarczający do pracy z wieloma wersjami budżetu czy do tworzenia budżetu przez wiele osób. Niestety błędy, które wynikają z ograniczeń arkusza bywają bardzo kosztowne. Zobacz przykłady.

Platforma EURECA wykorzystuje technologie MICROSOFT, wskazaną przez Gartner Group jako wiodącą na rynku Business Intelligence.
Dzięki osadzeniu w systemie komponentów MS EXCEL, EURECA wykorzystuje wszystkie zalety EXCELA. Zaś dzięki technologii MS SQL SERVER i zastosowaniu Hurtowni Danych, pozbawiona jest jego ograniczeń. Dlatego Nasi Klienci uważają to narzędzie za idealne wsparcie dla controllingu w Firmie

Wersja jednostanowiskowa desktop dostępna już od 500 zł miesięcznie jest dedykowana dla Controllerów, którzy chcą pracować z systemem w swoim zakresie. Ta wersja Eureki pozwala przygotowywać i udostępniać menedżerom raporty i arkusze budżetowe w postaci plików Excela. Do pracy grupowej, w której menedżerowie mogą sami korzystać z zasobów i funkcji systemu Eureca potrzebna jest wersja serwerowa. Więcej informacji o wersji desktop w dedykowanym serwisie.

Sprawdzone rozwiązanie

 • EURECA to jedno z najnowocześniejszych na świecie rozwiązań wspomagających proces tworzenia i rozliczania budżetu, prowadzenie controllingu, wielowymiarowych analiz oraz raportowania w średnich i dużych organizacjach.
 • EURECA, to efekt wielu lat pracy ekspertów Controlling Systems. Co istotne, to również wynik pomysłów i uwag kilkuset Controllerów i Dyrektorów finansowych, dla których EURECA to podstawowe narzędzie pracy. Znają oni również potrzeby pozostałych użytkowników systemu w swoich firmach – ponad 3000 menedżerów, którzy planują i podejmują decyzje przy pomocy aplikacji EURECA.
 • EURECA funkcjonuje już w ponad 200 przedsiębiorstwach w Polsce.
 • EURECĘ można wdrożyć szybko i w atrakcyjnym budżecie.
 • EURECA sprawdza się w Polsce, bo jej Użytkownicy mają wsparcie na wszystkich poziomach (help desk, modyfikacje, dokumentacja) w języku polskim. Dlatego tak wiele firm polskich i międzynarodowych współpracuje z nami.
 • W czasie rozwoju systemu EURECA nasz zespół utrzymywał kompetencje Silver i Gold Application Development w programie partnerskim Microsoft.
 • EURECA integruje się z istniejącymi w Firmie systemami, tworząc wartość dodaną do nich. Pracowaliśmy już dla użytkowników większości systemów ERP, obecnych na polskim rynku m.in. SAP, ORACLE, Microsoft, QAD, IFS, Infor, DomData, Comarch, Symfonia, Unit4, Simple, Soneta, BPSC, Asseco i wielu innych – zobacz więcej na temat integracji. Korzystamy m.in. z certyfikowanych przez SAP narzędzi ETL.
 • EURECA zapewnia bardzo atrakcyjną wizualizację danych – wykorzystując możliwości technologii MICROSOFT – lidera technologii BI wg Gartner Group.
analiza danych
Eureca Pulpity Menedżera

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, system EURECA został uznany za najlepiej oceniane rozwiązanie controllingowe dostępne na polskim rynku.

Zobacz jakie wymierne efekty dla swoich firm uzyskali Użytkownicy systemu EURECA – Efekty

Możliwości systemu

 • Analizy, Raportowanie i Wizualizacja Danych

Eureca umożliwia zaawansowaną analizę danych, które mogą być prezentowane
w dowolnej wizualizacji – zarówno w tabelach przestawnych, jak też zapytań ad-hoc, kokpitów managerskich, raportów, wykresów itp.

Eureca to sposób na analizy tak łatwe jak w Excelu i tak zaawansowane jak przy użyciu specjalistycznego języka MDX.

 • Planowanie i Budżetowanie

To ceniona przez setki Użytkowników funkcja Eureki, która umożliwia tworzenie
i weryfikację nawet bardzo złożonych budżetów w sposób:

– Wielowymiarowy –  Wielomiarowy  – Wielookresowy – Wielowariantowy

W systemie EURECA można zbudować dowolny model budżetowy, dopasowany do strategii firmy i potrzeb zarządczych, a nie wyłącznie do tego jak wyglądają dane ewidencyjne. To podejście jest inne wobec tego jakie najczęściej jest prezentowane w modułach systemu ERP, gdzie struktura budżetu wynika ze struktury bazy danych.

 • Kalkulacje i rozliczenia

Umożliwia zdefiniowanie w prosty sposób (drag&drop) zaawansowanych (MDX) kalkulacji z poziomu aplikacji zarówno dla potrzeb planowania, jak również bezpośrednio w kostkach OLAP.

 • Konsolidacja

Obecnie wiele firm funkcjonuje w ramach grup kapitałowych. Konsekwencją tego dla spółki-córki jest konieczność budżetowania wg ustalonych w grupie wytycznych oraz okresowego sporządzania sformalizowanych raportów dotyczących różnych aspektów rzeczowych i finansowych przedsiębiorstwa. W przypadku spółki-matki konieczna jest natomiast konsolidacja danych ze wszystkich spółek w celu spojrzenia na grupę jako na całość. Z jednej strony jest to formalna konsolidacja sprawozdań finansowych na podstawie danych każdej ze spółek i zdefiniowanych korekt konsolidacyjnych. Z drugiej strony takiej konsolidacji podlegają także dane zarządcze (planowane i wykonane).

Zbudowanie takiego modelu zawsze uzależnione jest od specyfiki organizacji i to właśnie umożliwiają różne funkcjonalności w ramach aplikacji EURECA (struktury budżetowe, mechanizmy przeliczeń wg kursów walutowych, formularze do wprowadzania korekt konsolidacyjnych, system uprawnień dla każdej spółki, automatyczny mechanizm raportowania danych, etc.).

 • Ewidencja wielowymiarowa dowolnych danych

Możliwość ewidencji dowolnych danych poprzez definiowalne w systemie formularze, dostępne przez przeglądarkę internetową. Nietypowe formularze do planowania (np. inwestycji), wprowadzanie danych dotyczące np. wizyt handlowców, danych o konkurencji czy też ocen pracowniczych.

Poznaj zakres zastosowania systemu Eureca,
którego funkcjonalność obejmuje takie obszary jak:

 • Business Intelligence
 • Business Performance Management
 • Ewidencja Danych

Zobacz nagranie pokazujące podstawowe możliwości systemu:

Wykorzystaj  też możliwość zdefiniowania rozmaitych, indywidualnych mechanizmów rozliczeń kosztów, kalkulacji cen, taryf itp., planowania i rozliczenia rabatów (np. marż retro)!

Jako Controller możesz samodzielnie, nie mając wiedzy informatycznej, rozbudowywać system o kolejne obszary, zasilane np. danymi z raportów z rzadziej używanych systemów informatycznych. Możesz także definiować dowolne miary wyliczane.

Bądź spokojny o wdrożenie – możliwości systemy uzupełniamy szeregiem profesjonalnych usług, które wspomagają naszych Klientów na różnych etapach rozwoju controllingu.

Elastyczność systemu EURECA potwierdzają jego wdrożenia w tak różnych firmach, jak MPWiK Warszawa, PWC, GOLPASZ SA, POLIPACK, HUF Polska,  ALAB Laboratoria, Grupa TOPEX,

Główne funkcjonalności systemu EURECA:

EURECA_Analizy – wykorzystaj możliwość tworzenia i dystrybuowania dowolnych analiz, wykonywanych w Hurtowni Danych – m.in. informacji o planie i wykonaniu budżetów.

Wykonanie jest pobierane automatycznie do Hurtowni Danych z systemów informatycznych działających już w Twojej Firmie. Źródłem danych dla EUREKI może być dowolna baza danych, plik xls, csv, czy txt.

Dane możesz zaprezentować w niemal dowolnej wizualizacji
– zarówno w tabelach przestawnych, jak też zapytań ad-hoc, kokpitów managerskich, raportów, wykresów itp.

Udostępnij Managerom raporty/ analizy w dowolnej postaci graficznej poprzez www i/ lub urządzenia mobilne!

Managerowie dostają informacje szybciej, są w stanie zarządzać lepiej. EURECA jest ważną przewagą konkurencyjną dla Naszych Klientów! Zobacz wideo


EURECA_Budżetowanie – zdefiniuj model controllingowy Twojej Firmy, zapomnij o setkach arkuszy Excela!
Budżet Twojej Firmy będzie:

• WIELOWYMIAROWY – np. Budżet Kosztów wg rodzajów, MPK/ Zleceń/ Projektów, czy Budżet Sprzedaży wg Regionów/ Segmentów Rynku/ Produktów/ Grup Asortymentowych itp. Możesz definiować dowolne wymiary  Twojego Budżetu

• WIELOMIAROWY – np. w Budżecie Sprzedaży porównasz Plany i Wykonania Cen, Ilości i Wartości

• WIELOOKRESOWY – każdy budżet możesz planować i obserwować  „od daty do daty”, niezależnie od zdefiniowanych okresów (lat) obrachunkowych. Szczególnie przydatne przy śledzeniu budżetów projektów!

• WIELOWARIANTOWY- każdy budżet może mieć wiele wersji. Bez problemu możesz porównywać je między sobą

Przydzielisz dostęp do określonego zakresu danych Twoim Managerom, możesz wygenerować dla nich arkusze Excela z ich formularzami budżetowymi z możliwością zapisu/ odczytu danych z EUREKI.

Managerowie zobaczą wykonanie swoich budżetów zarówno z poziomu arkuszy MS Excel, jak również na dedykowanej stronie www.

Obserwuj postępy prac nad tworzeniem budżetu przy pomocy statusów. Możesz też tworzyć rewizje budżetowe, symulacje itp. Zobacz wideo

 • Skróć czas przygotowania budżetu w Firmie o 80%, zwiększ  jego wiarygodność!
 • Skup uwagę swoją i Twoich Managerów na dyskusji o biznesie, nie traćcie czasu na żmudne sklejanie cząstkowych arkuszy budżetowych!
 • Zwiększ dzięki temu bezpieczeństwo biznesu, skróć czas reakcji na zmiany, poprawią się wyniki Firmy!

EURECA_Raporty – zdefiniuj predefiniowane raporty dla Managerów w niemal dowolnej postaci graficznej, EURECA dostarczy im je automatycznie!.

Dowolna może być postać raportu oraz częstotliwość i sposób jego dostarczania dla poszczególnych Użytkowników – np. raport w postaci pliku pdf, xls lub tiff wysyła się mailem w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 7 rano, lub bedzie umieszczany przez system w określonym katalogu na serwerze co drugi dzień o 19. Zobacz wideo

EURECA_Pulpit_Managera – pomóż Twoim Managerom w interpretacji liczb! Pokaż je w intuicyjnej postaci!

Zdefiniuj dla poszczególnych Managerów lub ich grup
(np. wszystkich kierowników) przyjazne i łatwe w obsłudze kokpity managerskie. Pokaż im nie tylko prezentację danych, ale także ich interpretację – kiedy wyniki są dobre, kiedy słabe.

Wzbogać kokpit o komentarze, czy dostęp do pogłębionych dedykowanych analiz, usprawnij komunikację pomiędzy controllerem a managerem!

Zobacz wideo

Eureca Pulpity Menedżera

EURECA_Kalkulacje_Rozliczenia:

Gdy potrzebujesz:

skalkulować koszty jednostkowe,

zdefiniować bardziej zaawansowane rozliczenia (np. ABC),

rozliczyć marże retrospektywne (bonusy),

dokładnie zaplanować koszty osobowe uwzględniając wszystkie składniki warunkowe (jak PIT czy ZUS),

lub zdefiniować dowolny inny, dedykowany mechanizm rozliczeniowy,

wykorzystaj możliwość skonfigurowania specjalnych mechanizmów obliczeniowych w systemie EURECA!

Takie właśnie mechanizmy obsługują m.in. planowanie kosztów osobowych w PWC, kalkulację kosztów na produkt i Klienta w Przedsiębiorstwie Drobiarskim DROBEX SA, czy rozliczanie marż retrospektywnych w sieci hurtowni typu „cash and carry” BAĆPOL SA. W każdej z tych firm obsługa całego procesu kalkulacyjno–rozliczeniowego trwa nie dłużej niż kilkanaście minut…


EURECA_Workflow:

Zarządzaj procesem powstawania budżetu , wykorzystaj wbudowany w system EURECA mechanizm workflow!

Zdefiniuj:

kolejne kroki procesu,

ich „wyzwalacze” (czyli sytuacje, umożliwiające uruchomienie kolejnego kroku – jak np. upływ określonego czasu, czy wykonanie określonej operacji, np. zatwierdzenia określonej części budżetu przez osobę uprawnioną),

następujące po sobie, lub biegnące równolegle wyliczenia/ działania (w ten sposób wiele usprawisz!)

oraz powiadomienia, wysyłane przez system w określonych sytuacjach określonym osobom jako komunikat ekranowy, e-mail, lub sms

Zapanujesz nad terminami, wzrośnie efektywność Twojej pracy!

WAŻNE! Dodatkowym zastosowaniem mechanizmu workflow jest tzw. „workflow obliczeniowy” – co jest bardzo istotne  w obsłudze np. rozliczeń i kalkulacji kosztów. Wówczas cały proces kalkulacyjny uruchamiany jest „jednym guzikiem”, albo wręcz automatycznie (np. codziennie o określonej godzinie).

Kreator Analiz XL ENTsposób na analizy tak łatwe jak w EXCELU i tak zaawansowane jak przy użyciu specjalistycznego języka MDX

Nie musisz posiadać wiedzy technicznej
aby przygotować zaawansowane raporty.

Wystarczy, że skupisz się na potrzebach
managerów i użyjesz nowego kreatora.

Kreator Analiz XL ENT to nasz autorski system. Jest on ściśle zintegrowany z systemem EURECA, daje olbrzymie nowe możliwości wsparcia procesów analiz i raportowania.

Zastosowania systemu Eureca w całej organizacji:

Wykorzystanie Eureki w organizacji jest bardzo szerokie (także w połączeniu z Tableau czy Power BI). System wywodzi się z dziedziny controllingu i finansów dlatego w tych obszarach jest najczęściej wykorzystywany. Jednak Eureca wspiera Użytkowników również w zakresie sprzedaży i marketingu, HR czy produkcji.

Na podstawie wieloletnich obserwacji możemy stwierdzić, że najciekawsze projekty wdrożeniowe i jednocześnie takie, które przynoszą największe wymierne efekty dla przedsiębiorstw są tam, gdzie system controllingowy – oprócz zastosowań typowo finansowych – służy także wsparciu działań innych obszarów w organizacji.