EURECA_Kalkulacje_Rozliczenia:

Aby skalkulować koszty jednostkowe, zdefiniować bardziej zaawansowane rozliczenia (np. ABC), rozliczyć marże retrospektywne (bonusy), czy dokładnie zaplanować koszty osobowe uwzględniając wszystkie składniki warunkowe (jak PIT czy ZUS), może być potrzebne skonfigurowanie specjalnych mechanizmów obliczeniowych. To właśnie jest główne zadanie naszych narzędzi kalkulacyjno–rozliczeniowych.

Dzięki temu jesteśmy w stanie np. obsłużyć planowanie kosztów osobowych w PWC, kalkulację kosztów na produkt i Klienta w Przedsiębiorstwie Drobiarskim DROBEX SA, czy rozliczanie marż retrospektywnych w sieci hurtowni typu „cash and carry” BAĆPOL SA. W każdej z tych firm obsługa całego procesu kalkulacyjno–rozliczeniowego trwa nie dłużej niż kilkanaście minut…

Zwykle obsługa tego typu zagadnień wiąże się z przeliczeniem dużych zbiorów danych, powiązanych ze sobą wieloma zależnościami (np. obliczeniem bonusów dla kilkunastu tysięcy indeksów kupowanych u kilkuset dostawców i sprzedawanych w kilkuset sklepach, czy kosztów wytworzenia kilku tysięcy produktów w wielu odmianach, przechodzących przez kilkadziesiąt procesów produkcyjnych i logistycznych, sprzedawanych do wielu odbiorców). Ich zrozumienie, opisanie algorytmami, a następnie skonfigurowanie w systemie jest właśnie treścią tego typu projektów – skądinąd bardzo ciekawych!

Co istotne – z perspektywy końcowego Użytkownika, obsługa takiego narzędzia jest bardzo prosta – wymaga jedynie wypełnienia (lub „zlinkowania” z innymi miejscami modelu budżetowego) tabeli z parametrami wpływającymi na zmienność modelu (np. ilością sprzedaży, czy jej strukturą), uruchomienia obliczenia i … przeanalizowania danych wynikowych zaprezentowanych w tabeli przestawnej, raporcie, lub kokpicie managerskim.

W ten sposób radzimy sobie nawet z bardzo dużymi zbiorami danych, których przetworzenie w EXCELU jest już bardzo kłopotliwe…