Korzyści

Controlling firmy nie jest realizowany tylko przez dział controllingu. Controlling jest tym co powstaje na styku zarządu, menedżerów i controllera. Wspomagamy te procesy controllingowe, które są istotne  i powinny zaistnieć w firmie. Rozwijamy współpracę działów controllingu i finansów z menedżerami by wdrażać controllingowe myślenie w swoich firmach.

Dzisiaj beneficjentami usprawnienia procesów controllingowych, a co za tym idzie dostępu do aktualnej, kompletnej, wiarygodnej i czytelnej także dla NIE finansistów informacji są menedżerowie i specjaliści, a nawet pracownicy linii produkcyjnych. To nie tylko korzyści dla controllingu, finansów i zarządu firmy. W tym dziale wskazujemy konkretne przykłady w czym naszym Klientom pomagają nasze rozwiązania i kompetencje.

Korzyści dla controllera

Automatyzujemy lub wspomagamy procesy controllingowe, co ważne te które są istotne wg i powinny zaistnieć w firmie. Odciążamy controllerów od zadań operacyjnych, które można zautomatyzować i przejść na kolejne procesy, które wspierają menedżerów.Wykorzystujemy do tego technologię, która bardzo się rozwinęła i potaniała. Dziś jest dostępna dla każdego. Aby ją dobrze wykorzystać trzeba znać i rozumieć potrzeby controllingu. My łączymy wiedzę controllingową z informatyczną dlatego potrafimy usprawnić lub zautomatyzować wiele  procesów controllingowych. Więcej informacji

Korzyści dla finansów

Rachunkowość zarządcza w przeciwieństwie do podatkowej dostarcza istotnych informacji z punktu widzenia firmy i jej menedżerów. Nasze narzędzie w odróżnieniu o typowych systemów ewidencyjnych finansowo-księgowych  pozwalają planować i analizować działania firmy i ich skutki finansowe. 

Korzyści zarząd / właściciel

Nowoczesny controlling firmy nie jest realizowany tylko przez dział controllingu/finansów. Controlling jest tym co powstaje na styku zarządu, menedżerów i controllera.
Twoi menedżerowie potrzebują również informacji kierunkowych (LAG measure) w zależności od obszaru za który odpowiada dany menedżer np.: o szansach sprzedaży, o brakach i przyczynach, o rekrutacjach i statusach. Gdy takich danych brakuje w firmie to nasze narzędzia pomagają je gromadzić i przygotować do raportowania.

Aktualne i czytelna informacja (uzupełniona zrozumiałym komentarzem) o tym jak wygląda i ku czemu zmierza sytuacja w poszczególne obszarów danej firmy jest wartością dla menedżerów.

Sprawny system raportowania pozwala na czas wychwycić m.in. zjadaczy zysków, szanse i zagrożenia rynkowe i mieć kontrolę nad swoim biznesem w różnych obszarach.

Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że menedżerowie NIE-finansowi dużo lepiej postrzegają dane przedstawione w sposób graficzny a nie tabelaryczny. Dane w tabelkach preferują analitycy i pracownicy działów finansowych, którzy są często wirtuozami Excela. Na podstawie naszej współpracy z menedżerami z średnich i dużych firm, wiemy, że trafniejsze decyzje Ci menedżerowie podejmują na podstawie raportów graficznych, które są dla nich czytelne i zrozumiałe. Więcej informacji

Korzyści dla menedżerów

Gdy controllerzy w firmie mają czas i kompetencje aby nie tylko oceniać przeszłość ale także prognozować i doradzać stanowią prawdziwą wartość dla menedżerów, którzy muszą podejmować ważne decyzje w zmiennych warunkach. Controlling zna i rozumie cele biznesowe menedżerów, wie jakie informacje są im potrzebne aby te cele zrealizować. Dlatego raporty jakie dostarczają menedżerom zawierają informacje nie tylko o tym co się wydarzyło – to dane oceniające czyli mierniki wynikowe (LAG measure) takie jak marża, sprzedaż, wykorzystanie budżetu, koszty braków czy awarii. Więcej informacji