Narzędziowa strefa controllingu

Dla ponad 80% firm w Polsce podstawowym narzędziem wspomagającym controlling jest arkusz MS Excel. Większość Użytkowników uważa jednak, że Excel jest niewystarczającym lub zbyt pracochłonnym narzędziem do tworzenia zaawansowanych raportów zarządczych, pulpitów menedżerskich, wizualizacji danych, pracy z wieloma wersjami budżetu czy do tworzenia budżetu przez wiele osób. Niestety błędy, które wynikają z ograniczeń arkusza bywają bardzo kosztowne.

Controlling Systems już od 15 lat rozwija w Polsce narzędzia i metody pracy, które usprawniają procesy controllingowe i dają pracownikom controllingu możliwości i czas na dostarczanie menedżerom zrozumiałej, wiarygodnej i aktualnej informacji zarządczej wraz z rekomendacjami działań.

Efektem 15 letniej specjalizacji w controllingu i współpracy z polskimi controllerami jest:

 • najlepiej oceniany polski system controllingowy EURECA,
 • szeroka oferta usług doradczych i informatycznych dostosowanych do polskiego rynku
 • doświadczony zespół ekspertów controllingu.

Dziś system Eureca to bardzo zaawansowane funkcjonalnie narzędzie obejmujące takie obszary analityki biznesowej, controllingu, finansów, informatyki i zarządzania jak:

 • Business (corporate) performance managament
 • Business intelligence
 • Data discovery
 • Hurtownia danych
 • Systemy do raportowania

Eureca w przypadku potrzeby korzystania w obszarze Data discovery czy Business intelligence z bardzo wyspecjalizowanych funkcji integruje się ergonomicznie i sprytnie kosztowo z takimi rozwiązaniami jak:

Rozwiązania Controlling Systems są dostępne dla firm w wielu wariantach licencyjnych i wdrożeniowych:

 • zakup licencji systemu – cennik
 • korzystanie z systemu w chmurze
 • dostęp do pełnej lub cząstkowej funkcjonalności
 • wdrożenie systemu przez konsultantów Controlling Systems lub tylko z ich asystą
 • samodzielne wdrożenie w oparciu o platformę e-learning
 • prace wdrożeniowe plus usługi doradcze

Co istotne, możemy zaproponować indywidualną ścieżkę rozwoju, a wdrożenie docelowego rozwiązania może przebiegać etapami, które skutkują wymiernymi efektami.

Takie podejście do udostępnienia systemu niweluje bariery związane z

 • priorytetami inwestycyjnymi
 • kosztami
 • kompetencjami
 • infrastrukturą IT
 • czasem i dostępnością kadr
polski