fbpx

Narzędziowa strefa controllingu

Dla ponad 80% firm w Polsce podstawowym narzędziem wspomagającym controlling jest arkusz MS Excel. Większość Użytkowników uważa jednak, że Excel jest niewystarczającym lub zbyt pracochłonnym narzędziem do tworzenia zaawansowanych raportów zarządczych, pulpitów menedżerskich, wizualizacji danych, pracy z wieloma wersjami budżetu czy do tworzenia budżetu przez wiele osób. Niestety błędy, które wynikają z ograniczeń arkusza bywają bardzo kosztowne.

Controlling Systems już od 17 lat rozwija w Polsce narzędzia informatyczne do controllingu i metody pracy, które usprawniają procesy controllingowe oraz dają pracownikom controllingu możliwości i czas na dostarczanie menedżerom zrozumiałej, wiarygodnej i aktualnej informacji zarządczej wraz z rekomendacjami działań.

Efekt 17-letniej specjalizacji w controllingu i współpracy z polskimi controllerami:

 • najlepiej oceniany polski informatyczny system controllingowy EURECA,
 • szeroka oferta usług doradczych i informatycznych dostosowanych do polskiego rynku
 • doświadczony zespół ekspertów controllingu.

Dziś system Eureca to bardzo zaawansowane funkcjonalnie narzędzie obejmujące takie obszary  związane z analityką biznesową, controllingiem, finansami, informatyką i zarządzaniem jak:

 • Business (corporate) performance managament
 • Business intelligence
 • Data discovery
 • Hurtownia danych
 • Systemy do raportowania

Narzędzia Business intelligence i Business (corporate) performance managament nie tym samym, a nawet mogą się wzajemnie uzupełniać. Niektórzy określają to w ten sposób, że systemy Business intelligence  pokazują nam co stało się nie tak i pozwala odpowiednio zareagować (gaszenie pożarów), a Performance managament  pozwala z wyprzedzeniem zauważyć zagrożenie takim pożarem i działać bardziej proaktywnie (co się dzieje w tym co ważne).

Eureca w przypadku potrzeby korzystania w obszarze Data discovery czy Business intelligence z bardzo wyspecjalizowanych funkcji (niedostępnych w aplikacji Eureca Pulpity czy Eureca XL ENT) integruje się ergonomicznie i sprytnie kosztowo z takimi rozwiązaniami jak:

Rozwiązania Controlling Systems są dostępne dla firm w wielu wariantach licencyjnych i wdrożeniowych:

 • zakup licencji systemu – zobacz różne opcje w cenniku
 • korzystanie z systemu w chmurze
 • dostęp do pełnej lub cząstkowej funkcjonalności
 • wdrożenie systemu przez konsultantów Controlling Systems lub tylko z ich asystą
 • samodzielne wdrożenie w oparciu o platformę e-learning
 • prace wdrożeniowe plus usługi doradcze

Co istotne, możemy zaproponować indywidualną ścieżkę rozwoju, a wdrożenie docelowego rozwiązania może przebiegać etapami, które skutkują wymiernymi efektami.

Takie podejście do udostępnienia systemu niweluje bariery związane z

 • priorytetami inwestycyjnymi
 • kosztami
 • kompetencjami
 • infrastrukturą IT
 • czasem i dostępnością kadr

Podsumowanie:

Nasze oprogramowanie wspiera controlling, analizy i raportowanie danych. Eureca to:

 • system do planowania
 • system do budżetowania
 • system do prognozowania
 • system do wielowymiarowej analizy danych
 • system do kalkulacji i rozliczeń
 • system do raportowania danych
 • system do wizualizacji danych
 • system oparty na hurtowni danych (kostkach OLAP) lub wykorzystujący szybki model danych
 • system do ewidencji wielowymiarowej dowolnych danych

Opis podstawowych funkcji systemu Eureca – zobacz

Mamy elastyczną ofertę, która dopasowywuje się do potrzeb i możliwości każdej firmy:

Oprogramowanie EURECA dostępne jest w trzech opcjach:

 • Opcja jednostanowiskowa czyli desktop: EURECA PULPITY
  – aby usprawnić analizę i wizualizację dowolnych danych
 • Opcja jednostanowiskowa czyli desktop: EURECA 4 EXCEL
  dla osób odpowiedzialnych za realizację zadań controllingowych
 • Opcja wielostanowiskowa czyli EURECA SERWER – dla całej organizacji

Opcje te różnią się ceną, funkcjonalnością (od raportowania do obsługi większości procesów controllingowych), zakresem usług (budowa hurtowni danych), dostępem (interfejs, liczba użytkowników i praca grupowa).

Więcej informacji – tutaj

polski