Wdrożenia

Specyfika Państwa firmy jest dla nas ważna!

Każdy Klient jest inny. Nawet organizacje z tych samych branż często mocno się różnią . Bo różne są metody zarządzania, sposoby rozliczania kosztów, systemy motywacyjne, stosowane mierniki, polityka cenowa, formy własności itp. Dlatego – pomimo dużego doświadczenia w realizacji wdrożeń w rozmaitych branżach – do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Co ważne, system controllingowy EURECA można nazwać narzędziem, bo jest elastyczny i otwarty na potrzeby bardzo różnych organizacji. Na etapie wdrożenia potrafimy samodzielnie lub wspólnie z Klientem dostosować system do konkretnej firmy. Z ponad 200 wdrożeń tylko nieliczne projekty wymagały dedykowanych zmian w systemie. Jednak ze względu na fakt, że jesteśmy polskim producentem, zawsze sprawnie wykonujemy modyfikacje bezpośrednio w systemie lub bazie danych dla potrzeb Klientów. Dlatego z  systemu Eureca korzystają tak różniące się organizacje jak firmy produkcyjne, uczelnie czy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

W ramach klasycznego wdrożenia systemu przez konsultantów Controlling Systems staramy się razem z Klientem zidentyfikować zestaw przekrojów decyzyjnych, w których będziemy analizować poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz znaleźć te z nich, które będą wspólne dla wielu obszarów (np. kosztów, przychodów i marż).  Zawsze analizujemy nowy projekt pod kątem stosowanych tam przekrojów oraz miar decyzyjnych. Po zbudowaniu koncepcji modelu, patrzymy na to, czy i gdzie jesteśmy w stanie otrzymać informacje o wykonaniu poszczególnych miar budżetowych. Następnie budujemy Hurtownię Danych, czyli „fundament” dalszych prac wdrożeniowych. Mając dane o wykonaniu w jednym miejscu, generujemy – według wcześniej sporządzonego projektu model budżetowy i prowadzimy (zawsze na danych Klienta) szkolenia dla Użytkowników. Dzięki takiemu podejściu mogliśmy z sukcesem przeprowadzić wdrożenia systemu Eureca w tak różnych firmach, jak:

 • Edipresse Polska S.A.
 • PLASTIMET
 • Plastics Groups
 • Grupa TOPEX
 • CAT LC POLSKA
 • Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie
 • PUTKA
 • POLIPACK
 • Infinite Sp. z o.o.
 • DELICPOL
 • Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR
 • Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WARSZAWA
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

Zobacz opisy nagrodzonych wdrożeń w ramach konkursu Super Smart Controller 2020 –  więcej na blogu

Rozwiązania Controlling Systems są dostępne dla firm w wielu wariantach licencyjnych i wdrożeniowych:

 • zakup licencji systemu
 • korzystanie z systemu w chmurze
 • dostęp do pełnej lub cząstkowej funkcjonalności
 • klasyczne wdrożenie systemu przez konsultantów Controlling Systems
 • wdrożenie systemu przez Klienta w oparciu o asysty konsultantów Controlling Systems
 • samodzielne wdrożenie w oparciu o platformę e-learning
 • prace wdrożeniowe plus usługi doradcze

Co istotne, możemy zaproponować indywidualną ścieżkę rozwoju, a wdrożenie docelowego rozwiązania może przebiegać etapami, które skutkują wymiernymi efektami.