EURECA jest zbudowana z modułów. Dzięki takiej budowie Klienci mogą wybrać najważniejszą dla nich funkcjonalność w danym czasie, a w przyszłości rozszerzyć możliwości systemu o kolejne moduły.

Główne moduły funkcjonalne oprogramowania EURECA:

EURECA_Analizy – moduł ten daje możliwość obserwacji informacji o planie i wykonaniu budżetów (oraz innych obszarów analitycznych) przy pomocy kostek OLAP.

Wykonanie jest pobierane automatycznie do Hurtowni Danych z systemów informatycznych działających już w Państwa Firmie.

Jeśli nie ma możliwości zdefiniowania tego typu mechanizmów – np. w sytuacji braku dostępu do bazy danych korporacyjnego systemu ERP – możemy pobrać informacje o wykonaniu np. z raportów zdefiniowanych w takim systemie.

Dane można oglądać w tabelach przestawnych, definiować zapytania ad-hoc, controller ma też możliwość zdefiniowania niemal dowolnych raportów/ wdoków analiz, które może udostępnić Użytkownikom poprzez www. Zobacz wideo

 

EURECA_Budżetowanie – moduł odpowiedzialny za cały proces definiowania modelu controllingowego Firmy, to podstawowe narzędzie pracy controllera.

Umożliwia zdefiniowanie struktury budżetowej, która jest:

• wielowymiarowa;

• wielomiarowa;

• wielookresowa.

Dzięki takiej strukturze, mamy możliwość tworzenia wielowariantowego budżetu.

Controller przydziela uprawnienia dostępu do określonego zakresu danych pozostałym Użytkownikom oraz może wygenerować dla nich arkusze Excela, zawierające przydzielony dla nich zakres danych i mające możliwość bezpośredniego zapisu/ odczytu danych z i do bazy danych.

Dzięki temu pozostali Użytkownicy mają możliwość zarówno bieżącego śledzenia wykonania swoich budżetów z poziomu arkuszy MS Excel, jak również za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Controller może również obserwować postępy prac nad tworzeniem budżetu przy pomocy specjalnego systemu statusów. Ma także możliwość tworzenia rewizji budżetowych, różnego typu symulacji itp. Zobacz wideo

 

EURECA_Raporty – dzięki temu modułowi można zdefiniować zestaw predefiniowanych raportów w niemal dowolnej postaci graficznej, które można subskrybować dla poszczególnych Użytkowników.

Inaczej mówiąc, można zdefiniować postać raportu oraz częstotliwość i sposób jego dostarczania dla poszczególnych Użytkowników – np. zdefiniować, ażeby raport w postaci pliku PDF, xls lub tiff wysyłał się mailem w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 7 rano, lub był umieszczany przez system w określonym katalogu na serwerze co drugi dzień o 19. Zobacz wideo

 

EURECA_Pulpit_Managera – narzędzie wspomagające komunikację controllera z managerem.

Daje możliwość zdefiniowania przez controllera dla poszczególnych Użytkowników lub grup Użytkowników (np. poszczególnych kierowników) przyjaznych i intuicyjnych w obsłudze kokpitów managerskich z łatwą w interpretacji wizualizacją danych, gdzie oprócz prezentacji danych pokazana będzie także ich interpretacja (np. odchylenie od wykonania budżetu sprzedaży większe niż -5% to źle, większe niż -10% to bardzo źle itp.).

Można w takim kokpicie także umieszczać komentarze, czy linki do pogłębionych dedykowanych analiz, służące polepszeniu komunikacji pomiędzy controllerem a managerem. Zobacz wideo


EURECA_Kalkulacje_Rozliczenia:

Aby skalkulować koszty jednostkowe, zdefiniować bardziej zaawansowane rozliczenia (np. ABC), rozliczyć marże retrospektywne (bonusy), czy dokładnie zaplanować koszty osobowe uwzględniając wszystkie składniki warunkowe (jak PIT czy ZUS), może być potrzebne skonfigurowanie specjalnych mechanizmów obliczeniowych. To właśnie jest główne zadanie naszych narzędzi kalkulacyjno–rozliczeniowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie np. obsłużyć planowanie kosztów osobowych w PWC, kalkulację kosztów na produkt i Klienta w Przedsiębiorstwie Drobiarskim DROBEX SA, czy rozliczanie marż retrospektywnych w sieci hurtowni typu „cash and carry” BAĆPOL SA. W każdej z tych firm obsługa całego procesu kalkulacyjno–rozliczeniowego trwa nie dłużej niż kilkanaście minut…

Zwykle obsługa tego typu zagadnień wiąże się z przeliczeniem dużych zbiorów danych, powiązanych ze sobą wieloma zależnościami (np. obliczeniem bonusów dla kilkunastu tysięcy indeksów kupowanych u kilkuset dostawców i sprzedawanych w kilkuset sklepach, czy kosztów wytworzenia kilku tysięcy produktów w wielu odmianach, przechodzących przez kilkadziesiąt procesów produkcyjnych i logistycznych, sprzedawanych do wielu odbiorców). Ich zrozumienie, opisanie algorytmami, a następnie skonfigurowanie w systemie jest właśnie treścią tego typu projektów – skądinąd bardzo ciekawych!

Co istotne – z perspektywy końcowego Użytkownika, obsługa takiego narzędzia jest bardzo prosta – wymaga jedynie wypełnienia (lub „zlinkowania” z innymi miejscami modelu budżetowego) tabeli z parametrami wpływającymi na zmienność modelu (np. ilością sprzedaży, czy jej strukturą), uruchomienia obliczenia i … przeanalizowania danych wynikowych zaprezentowanych w tabeli przestawnej, raporcie, lub kokpicie managerskim. W ten sposób radzimy sobie nawet z bardzo dużymi zbiorami danych, których przetworzenie w EXCELU jest już bardzo kłopotliwe…

EURECA_Workflow:

Powstawanie budżetu to czasem bardzo złożony proces. Mechanizm workflow zawarty w systemie EURECA daje możliwość jego opisania oraz kontroli.

Można w nim zdefiniować – używając zwykłego schematu blokowego:
– kolejne kroki procesu,
– ich „wyzwalacze” (czyli sytuacje, umożliwiające uruchomienie kolejnego kroku – jak np. upływ określonego czasu, czy wykonanie określonej operacji, np. zatwierdzenia określonej części budżetu przez osobę uprawnioną),
– następujące po sobie, lub biegnące równolegle wyliczenia (co może mieć duże znaczenie w optymalizacji całego procesu)
– oraz powiadomienia, wysyłane przez system w określonych sytuacjach określonym osobom jako komunikat ekranowy, e-mail, lub sms

Dzięki temu narzędziu, controller ma przez cały czas informację o tym, w jakim miejscu całego procesu jesteśmy, jakie jest zaawansowanie planowania budżetu itp.

Dodatkowym zastosowaniem mechanizmu workflow jest tzw. „workflow obliczeniowy” – może być to narzędzie sterujące kolejnością uruchamiania naliczeń poszczególnych budżetów cząstkowych, co jest bardzo istotne  w obsłudze np. rozliczeń i kalkulacji kosztów. Wówczas cały proces kalkulacyjny uruchamiany jest „jednym guzikiem”, albo wręcz automatycznie (np. codziennie o określonej godzinie).