Korzyści dla działu informatycznego w firmie

Wartość dodana posiadanych już systemów informatycznych

System Eureca stanowi wartość dodaną do oprogramowania działającego już w Firmie. Dzięki wbudowanej hurtowni danych potrafi pobrać dane o wykonaniu budżetów z obecnych systemów i porównać je z planem. Ponieważ wykorzystuje technologię MICROSOFT, jest łatwy w opanowaniu dla Użytkowników pracujących dziś w środowisku MS Office. Ma bardzo rozbudowaną funkcjonalność obsługującą cały proces powstawania i kontroli realizacji budżetu w Firmie. Dzięki wbudowanym modułom raportowania oraz kokpitów managerskich mocno usprawnia komunikację controllera z managerami.

Ergonomia pracy i wymiana informacji

Z systemem Eureca można pracować w kilku trybach:

  • „grubego Klienta” aplikacji (czyli controllera/ administratora merytorycznego, definiującego kształt modelu controllingowego firmy oraz zakres danych, do których autoryzowani są poszczególni użytkownicy);
  • „Klienta przeglądarkowego”, który za pomocą Internetu lub intranetu ma dostęp do swojego zakresu danych, może na bieżąco porównywać plan z wykonaniem, samodzielnie analizować dane w tabelach przestawnych, oraz obserwować je przy pomocy kokpitu managerskiego;
  • „Klienta MS EXCEL”, który pracuje ze zwykłym arkuszem Excela, wygenerowanym z systemu Eureca przez controllera. Arkusz taki może być zasilany na życzenie danymi z bazy danych (np. o wykonaniu budżetów lub założeniami do planowania na etapie powstawania budżetu), dane weń wpisane można także zapisywać bezpośrednio do bazy danych systemu Eureca. Controller może np. automatycznie wygenerować cząstkowe arkusze do wprowadzania danych planowanych dla poszczególnych Użytkowników, rozesłać je do nich, każdy z nich wprowadziwszy dane o planie może bezpośrednio z poziomu Excela zapisać je w bazie danych Eureki.

Odciążenie działu IT

System mocno odciąża IT od zadań związanych z definiowaniem i rozsyłaniem standardowych raportów z wykonania (aczkolwiek można doń „podpinać” także niestandardowe raporty, zdefiniowane w narzędziu MS Analysis Services przez IT Klienta), daje możliwość zbudowania w Hurtowni Danych „logicznego archiwum danych”, w którym zachowana będzie dostępność danych z poprzednich lat oraz … poprzednich systemów ewidencyjnych (ważne zwłaszcza w sytuacji podmiany systemu ERP w przedsiębiorstwie!). Dzięki zastosowaniu technologii MICROSOFT system Eureca jest łatwy do opanowania dla Użytkowników końcowych – każdy, kto do tej pory pracował przynajmniej na poziomie podstawowym z MS Excel, czy MS Internet Explorer, opanuje pracę z „excelową”, lub „webową” częścią systemu natychmiast.

Eureca eliminuje konieczność „sklejania” budżetu z wielu cząstkowych arkuszy Excela, znacznie ułatwia też pracę z wieloma wersjami budżetu i porównanie ich miedzy sobą – wersja jest po prostu jednym z wymiarów budżetu, dzięki czemu porównanie kilku wersji między sobą nie wymaga otworzenia wielu plików i śledzenia różnic między nimi.

Sprawdzone rozwiązanie w Polsce

Co istotne, Eureca jest narzędziem sprawdzonym w blisko 140 wdrożeniach w średniej i dużej wielkości Firmach w całej Polsce i wciąż rozwijanym przez ponad 30 osobowy zespół.

Wg raportu miesięcznika Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 12/2010 pt.:„Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne Business Intelligence” system Eureca został uznany przez Użytkowników narzędzi controllingowych za najlepsze polskie rozwiązanie. Obecnie jest ponad 3000 Użytkowników systemu.