Dlaczego Eureca?

Każda Firma jest inna, ma różne potrzeby i jest inaczej zarządzana, dlatego do każdej podchodzimy indywidualnie. Nawet przedsiębiorstwa działające w tej samej branży mogą mieć kompletnie różne strategie, modele biznesowe, obszary konkurowania, kultury organizacyjne, czy wzorce zarządzania.

W ślad za tym idą zupełnie różne mierniki oceny efektywności, sposoby planowania, metody rozliczenia kosztów czy potrzeby informacyjne. To wszystko zawsze definiujemy indywidualnie, razem z Klientem. Mamy za sobą wiele wdrożeń w różnych firmach – dzięki temu możemy czerpać z bardzo różnych doświadczeń zarówno naszych, jak też naszych Klientów.

Klienci, pracujący już z systemem Eureca podkreślają takie korzyści z wdrożenia systemu, jak:

  • Możliwość zdefiniowania w systemie niemal dowolnego modelu controllingowego i duża elastyczność aplikacji;
  • Zebranie w jednym miejscu wszystkich danych na temat planu i wykonania budżetów;
  • Uwzględnienie w modelu controllingowym nie tylko danych finansowych, ale także ilościowych wyrażonych np. w metrach, tonach, etatach, sztukach, paletach, megawatach itp;
  • Wartość dodana do obecnych systemów IT, pobieranie danych o wykonaniu budżetów z już działających aplikacji;
  • Możliwość bardzo łatwego porównania ze sobą różnych wersji budżetu;
  • Łatwość obsługi dla Użytkowników końcowych – pracują oni z arkuszem Excela, lub stroną www, dzięki czemu bardzo szybko mogą się nauczyć systemu;
  • Skrócenie cyklu „managerskiego sprzężenia zwrotnego”, czyli czasu, jaki upływa pomiędzy wystąpieniem określonego zdarzenia, a reakcją na nie;
  • Prosty dostęp do informacji zarządczych, bezpieczne dane, wiarygodne analizy i raporty;
  • Oraz bardzo kompetentny i życzliwy sposób obsługi przez Konsultantów Controlling Systems.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie miesięcznika „CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA”,  Eureca została oceniona jako najlepsze rozwiązanie controllingowe dostępne na polskim rynku. To bardzo duży zaszczyt i olbrzymie zobowiązanie by ten poziom utrzymać.