Rozwiązania

Od 2003 roku rozwijamy funkcje controllingowe – robimy to dobrze i konsekwentnie. Pomagamy Naszym Klientom zwiększyć efektywność.

Controlling opieramy na
3 filarach i dopasowujemy go
do dojrzałości organizacji

3 filary Controlling Systems

Narzędzia – sprawdzona funkcjonalność i wiodąca technologia.

Dla ponad 80% firm w Polsce podstawowym narzędziem wspomagającym controlling jest arkusz MS Excel. Większość Użytkowników uważa jednak, że Excel jest niewystarczającym lub zbyt pracochłonnym narzędziem do tworzenia zaawansowanych raportów zarządczych, pulpitów menedżerskich, wizualizacji danych, pracy z wieloma wersjami budżetu czy do tworzenia budżetu przez wiele osób. Niestety błędy, które wynikają z ograniczeń arkusza bywają bardzo kosztowne.

Z tego powodu Controlling Systems już od 2003 roku rozwija w Polsce narzędzia i metody pracy, które usprawniają procesy controllingowe i dają pracownikom controllingu możliwości i czas na dostarczanie menedżerom zrozumiałej, wiarygodnej i aktualnej informacji zarządczej wraz z rekomendacjami działań.

Baza_wiedzy_o_controllingu

Wykorzystujemy technologie MICROSOFT wskazaną przez Gartner Group jako wiodące na rynku Business Intelligence.

Dostarczamy najlepsze narzędzia informatyczne wspomagające wiele procesów controllingowych – system Eureca oraz narzędzia wpierające głównie analizę i wizualizację danych: Eureca Pulpity Menedżerskie, posiadamy kompetencje i certyfikaty do rozwiązań Tableau oraz Power BI. Mamy zespół doświadczonych specjalistów od hurtowni danych.

Koncepcje – najnowsze trendy w controllingu i wiedza ekspertów.

Inwestycja w narzędzia bez pomysłu na ich zastosowanie zwykle nie przynosi efektów.
Dopiero w połączeniu z koncepcją controllingu pokazują one swą pełną wartość i pomagają polepszyć skuteczność i efektywność Państwa Firmy.

Oto kilka przykładów wdrażanych przez nas rozwiązań – jest ich znacznie więcej, jeśli interesują Państwa inne mniej typowe zastosowania, prosimy o  kontakt:

 • Rentowność produktów i Klientów
 • Rachunek kosztów działań (ABC)
 • Zarządczy rachunek wyników
 • Controlling projektów
 • Controlling HR
 • Cash flow
 • KPI i wiele innych

Wypracowujemy i wdrażamy koncepcję controllingu, poprzez specjalistyczne usługi doradcze – pomaga nam 20 letnie doświadczenie i 240 zrealizowanych w dużych i średnich firmach wdrożeń. To olbrzymia wartość dodana dla Naszych Klientów. Więcej informacji

Możemy być partnerem dla każdej organizacji

Bez względu na obecność wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych zajmujących się controllingiem lub ich brak, w każdej sytuacji jesteśmy wiarygodnym partnerem, który może znacząco usprawnić działanie firmy.

Ludzie – budujemy świadomość ekonomiczną
wśród menedżerów i pracowników.

Narzędzia i koncepcja potrzebują Ludzi. Wspomagamy rozwój zawodowy controllerów, budujemy zespoły controllingowe. Kształcimy controllerów zarówno z „twardych”, jak i z „miękkich” aspektów tej profesji.

Rozwój indywidualny controllerów

 • Określenie misji controllera i kierunku rozwoju indywidualnego
 • Rozwój unikalnych kompetencji niezbędnych w nowoczesnym controllingu (narzędzia, biznes, ludzie, efektywność, przywództwo)

Budowa i rozwój zespołów controllingu

 • Określenie celu istnienia controllingu
 • Audyt zaawansowania controllingu
 • Ocena kompetencji kandydatów do zespołu controllingu/ osób w zespole
 • Budowa koncepcji zespołu (profil kompetencyjny zespołu i poszczególnych osób)
 • Plan rozwoju (zespół, osoby)
 • Warsztaty z controllingu, biznesu, budowy efektywności w organizacji, zaangażowania pracowników
 • Wsparcie w realizacji celów (mentoring i coaching)

20 lat praktyki i doświadczenia z 240 przeprowadzonych projektów z zakresu controllingu Polsce pozwala nam współpracować w wielu obszarach:

 1. Wdrożenia controllingu jako metody zarządzania – lub zmiany obecnego modelu;
 2. Stworzenia sprawnego systemu informacji zarządczej w Firmie;
 3. Usprawnienia procesu tworzenia i kontroli budżetu w Firmie;
 4. Wysokiej jakości i dostępności raportów/ kokpitów managerskich;
 5. Zastąpienia dużej liczby arkuszy kalkulacyjnych sprawdzonym profesjonalnym systemem controllingowym;
 6. Nietypowych, dedykowanych mechanizmów kalkulacyjnych;
 7. Dobrego i kompetentnego partnera wdrażającego rozwiązanie.
20 lat doświadczeń w controllingu i jego informatyzacji
240 wdrożeń w dużych i średnich firmach różnych branż