Użytkownicy systemu Eureca – firmy dystrybucyjne i retail