Analiza i wizualizacja danych

Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że menedżerowie NIE-finansowi dużo lepiej postrzegają dane przedstawione w sposób graficzny a nie tabelaryczny. Dane w tabelkach preferują analitycy i pracownicy działów finansowych, którzy są często wirtuozami Excela. Na podstawie naszej współpracy z menedżerami z średnich i dużych firm, wiemy, że trafniejsze decyzje Ci menedżerowie podejmują na podstawie raportów graficznych, które są dla nich czytelne i zrozumiałe.

Analiza kosztów
za pomocą tabeli przestawnej

Te same dane – zupełnie inna informacja
(ekran systemu Eureca Pulpity)

Drugim ważny aspektem jest to aby te przekaz wizualny był czytelny i zrozumiały dla każdego odbiorcy bez względu na to kto był autorem danego raportu. Aby odbiorca nie tracił czasu na odkodowanie danej wizualizacji tylko od razu, automatycznie odczytał przesłanie raportu.

Niezwykle ważną kwestią staje się odpowiednie przedstawienie najważniejszych informacji w taki sposób aby były one czytelne oraz skupiały uwagę na istotnych kwestiach

Tu pomocne są Międzynarodowe standardy raportowania IBCS oraz nasze rozwiązania, które ułatwiają ich wykorzystanie w raportowaniu:

Raport spełnia standardy określone przez stowarzyszenie IBCS, gdy jest zgodny z regułami siedmiu obszarów, które tworzą akronim “SUCCESS“:

 • S AY Przekaż wiadomość
 • U NIFY Wprowadź standaryzację
 • C ONDENSE Zwiększ gęstość informacji
 • C HECK Zapewnij wizualną integralność
 • E XPRESS Wybierz odpowiednią wizualizację
 • S IMPLIFY Unikaj bałaganu, upraszczaj
 • S TRUCTURE Porządkuj treść

Rozwój narzędzi BI oraz ich coraz większa ilość, podobnie jak ilość danych gromadzonych w systemach ewidencyjnych, daje możliwość utworzenia praktycznie dowolnego raportu, a jedynym ograniczeniem jest kreatywność twórcy. Jednak nadmiar szkodzi. Wizualizujmy oszczędnie a dzięki dobrej wizualizacji oszczędzimy czas i podejmiemy trafne decyzje.

W obszarze wizualizacji system Eureca łączy w sobie funkcjonalność controllingową (Corporate Performance Management) z analityczną (Business Intelligence & Data Discovery).

Cechy najnowszej funkcjonalność systemu Eureca w tym zakresie:

 • Jest niezwykle przydatna dla controllerów i menedżerów, a dodatkowo robi wrażenie
 • Skraca czas dojścia do informacji i jest bardzo intuicyjna – w 5 minut można przygotować bardzo zaawansowaną analizę, a w 2 godziny posiąść praktyczną wiedzę do tworzenia rozbudowanych dashboardów
 • Umożliwia czytelną wizualizację tam gdzie danych jest dużo
 • Pozwala analizować dane nie tylko z kostek OLAP systemu Eureca, ale również z innych źródeł
 • Jest bardzo dynamiczna
 • Otwiera nowe możliwości pracy z systemem Eureca dla menedżerów (nowy interfejs

Podsumowanie

Kiedyś narzędzia Business Intelligence były istotną przewagą konkurencyjną dla wielu przedsiębiorstw. Dzisiaj ze względu na stosunkowo niską barierę wejścia powinny być czymś normalnym dla wszystkich, którzy korzystają z danych przy podejmowaniu decyzji. Wciąż jednak wiele przedsiębiorstw nie wykorzystuje tej dźwigni technologicznej. Może to wynika właśnie z tego, że sama ANALIZA danych bez zrozumienia związków przyczynowo-skutkowych, relacji biznesowych, bez interpretacji nie wnosi żadnej wartości dla decydentów, którzy potrzebują czytelnego przekazu – „fakty są takie, ponieważ …., w związku z tym rekomenduję …..”. Za sprawdzanie spójności informacji z różnych obszarów, ich analizę i tworzenie przekazu odpowiada controller, a środkiem do komunikacji jest właśnie RAPORT.

Zobacz więcej przykładowych wizualizacji dla menedżerów z różnych obszarów: