„System Eureca umożliwia tworzenie przez każdego użytkownika analiz wg jego indywidualnych potrzeb.”
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o., Anna Żak – Kierownik Zespołu Kontrollingu

„Eureca bardzo ułatwia i skraca czas niezbędny do raportowania. To ciekawe rozwiązanie do wizualizacji danych i ich oceny.”MPWiK w m.st. Warszawie SA, Elżbieta Kryk – Główny Specjalista ds. Controllingu

„Eureca to podstawowy system do tworzenia planów budżetowych i kontroli ich realizacji we wszystkich dziedzinach firmy.”BAĆ-POL SA, Piotr Jaksan – Specjalista ds. Controllingu

„Eureca znacząco usprawniła procesy budżetowania oraz analiz i interpretacji danych.”
Osadkowski SA, Piotr Sawicki – Kierownik Działu Controllingu

„System Eureca jest dostosowany i modyfikowany zgodnie z życzeniami konkretnego controllera lub potrzebami związanymi ze specyfiką firmy, branży.” Heel Polska Sp. z o.o., Ewa Krause – Analityk finansowy

„Po wdrożeniu Eureki znacznie skrócił się czas przygotowywania wszelkich zestawień i raportów.”
Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM SA, Beata Megger – Dyrektor ds. ekonomicznych

„Bez Eureki nie mielibyśmy możliwości szybkiego tworzenia raportów i analiz.”
PPKS POLONUS w Warszawie SA, Jarosław Kalisz – Dyrektor finansowo – administracyjny

„Dzięki Eurece mam dużo więcej czasu na to co w controllingu jest najważniejsze czyli na kreowanie przyszłości na podstawie szybkich i wiarygodnych danych.”  Start People Sp. zo.o., Edyta Sobiepanek – Dyrektor finansowy

“Dzięki Hurtowni danych systemu Eureca uzyskaliśmy możliwość szybkiej kontroli bieżącej sytuacji Spółek wchodzących w skład Grupy bez konieczności sięgania do systemów źródłowych.”
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Bronisław Szajda – Dyrektor ds. Ekonomicznych

“Najważniejszym atutem systemu Eureca jest jego elastyczność. Użytkując system mogę sama budować i zestawiać raporty, tworzyć zapytania, szablony, które są mi potrzebne w danej chwili bez konieczności zwracania się każdorazowo do programisty.”
Start People Sp. z o.o., Edyta Sobiepanek – Dyrektor Finansowy

“Po 15-20 minutach prezentacji właściwie mogliśmy tylko powiedzieć EURECA – to było to, czego nam dotychczas brakowało.”
Osadkowski SA, Piotr Sawicki – Kierownik Działu Controllingu

“Eureca wprowadziła nową jakość w naszej pracy. Dzieki temu narzędziu znacznie lepiej panujemy nad procesami i projektami zachodzącymi w naszej firmie.”
NEUCA SA, Andrzej Derkowski – Dyrektor Biura Controllingu

“Na wyborze systemu Eureca zaważyły następujące względy: bardzo dobra integracja systemu z arkuszami excelowymi, intuicyjność i prostota obsługi.”
Topex Sp. z o.o. sp. k., Piotr Wawryków – IT Manager

“Dzięki Eurece każdy z managerów ma wgląd w swój budżet na bieżąco, bez konieczności „zamawiania raportu” w controllingu.” BAĆ POL SA, Krzysztof Woźnica – Dyrektor Controllingu i systemów BI