Eureca dla dystrybucji

Cechy systemu Eureca, które nasi klienci z firm dystrybucyjnych uważają za najważniejsze:

 • dostęp do aktualnej informacji z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie;
 • planowanie i rozliczanie marż retrospektywnych i innych elementów polityki handlowej;
 • tworzenie i kontrola wielowariantowego, wielowymiarowego i wielomiarowego budżetu z dowolną dokładnością;
 • możliwość zdefiniowania dowolnego modelu controllingowego;
 • możliwość prowadzenia budżetowania i analiz przy pomocy przeglądarki internetowej (szczególnie istotne dla firm rozproszonych terytorialnie, wielodziałowych);
 • zarządzanie stanami magazynowymi ;
 • prowadzenie zaawansowanych analizy sprzedaży w różnych miarach i wymiarach,
 • zarządzanie siecią oddziałów oraz możliwość mierzenia efektywności poszczególnych oddziałów i biur handlowych;
 • konsolidacja budżetów cząstkowych;
 • szybkie wskazanie odchyleń i możliwość reakcji;
 • zapanowanie nad sporą ilością asortymentu i analiza wg różnych cech;
 • wielowymiarowość budżetów – umożliwia JEDNOCZEŚNIE analizę i kontrolę np. marży w podziale na regiony geograficzne, segmenty rynku, grupy produktowe, procesy, jednostki funkcjonalne itp.;
 • wielomiarowość budżetów – umożliwia JEDNOCZEŚNIE śledzenie wielu miar dla danego zjawiska – np. średnich cen, ilości i wartości sprzedaży dla wszystkich ww. wymiarów;
 • wbudowana hurtownia danych umożliwia zestawienie danych z różnych źródeł (nawet z raportów rynkowych);
 • wielodostęp do aplikacji;
 • możliwość analizy ruchów magazynowych;
 • – tzw. kostki lokalne wykorzystywane do zoptymalizowania czasu wykonywania złożonych analiz;
 • – szybkość wykonywania raportów.