Systemy IT

Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM)

Dziś pod pojęciem Business Intelligence  można zaoferować właściwie każde rozwiązanie zawierające choć najprostsze możliwości analityczne.

Zróżnicowanie pojęciowe wynika z kilku faktów:

 • Pojęcia tworzone i promowane są przez różne środowiska
  • Dostawcy rozwiązań,
  • Ośrodki akademickie i naukowe,
  • Użytkownicy,
  • Analitycy rynku,
 • Funkcjonalność zmienia się bardzo szybko,
 • Na te same funkcjonalności spogląda inaczej biznes (menedżerowie różnych działów) a inaczej informatyka w firmie.

Rolę porządkującą powinny więc przejąć firmy analizujące rynek, ale one także muszą się wyróżnić, podkreślić swoją odrębność. Przez lata więc IDC lansowało raczej określenie Business Analytics, a Gartner Group analizował platformy Business Intelligence i Performance Management. Co roku Gartnet pulikuje swoje raporty (Magic Quadrant for BI oraz Magic Quadrant for Corporate Performance Management)

W opisach naszych rozwiązań controllingowych kierujemy się kryteriami Gartner Group.

Czym różni się Business Intelligence (BI) od Performance Management (PM)?

Tutaj rozróżnienie nie jest takei oczywiste, bo dostawcy obu mówią o pulpitach (dashboardach, kokpitach) menadżerskich, analizach, raportowaniu i KPI. Pierwsza zauważalna różnica wynika z podejścia. O ile PM wychodzi od strategii (podejście top-down), rozpisując ją na KPI bez zamartwiania się o zbieranie danych, BI to podejście bottom up (od dołu), czyli rozpoczyna od pytania jakie mamy dane dostępne w systemach ewidencyjnych, w ERP-ach, w bazach danych, w CRM-ach itd., a następnie pojawia się pytanie jaką istotną informację można wydobyć z tych danych.

Tych różnic można jednak zauważyć więcej po bliższym przyjrzeniu się tym systemom. Poniżej zebrano je w tabeli:

BUSINESS INTELLIGENCE

PERFORMANCE MANAGEMENT

Często ad-hoc

Rzadko ad-hoc

Może być real time (analizy w czasie rzeczywistym)

Nigdy real time

Raporty są wykorzystywane do wizualizacji odpowiedzi na pytania: Co poszło nie tak? Co się stało? Co następnie powinniśmy zrobić?

Monitoruje biznes poprzez analizowanie kluczowych wskaźników w określonych  interwałach, aby wychwycić trendy, obszary do poprawy i odchylenia od przyjętych założeń

BI często służy do produkcji raportów ad-hoc gdy coś zaszło niezgodnie z oczekiwaniami. Np. w celu wyjaśnienia zmniejszonej sprzedaży w danym regionie konkretnej grupy produktów w określonym czasie. BI jest więc ważnym narzędziem do podejmowania właściwych decyzji oraz wprowadzania usprawnień.

Jest narzędziem wspierającym zarządzanie strategiczne, wskazującym kierunki działania.

Podejście reaktywne – ułatwianie podejmowania decyzji na podstawie analiz danych historycznych

Podejście proaktywne – pomaga podjąć właściwe decyzje w celu usprawnienia obecnych działań by osiągnąć lepsze wyniki w przyszłości

BI i PM nie są więc tym samym, a nawet mogą się wzajemnie uzupełniać. Niektórzy określają to w ten sposób, że BI pokazuje nam co stało się nie tak i pozwala odpowiednio zareagować (gaszenie pożarów), PM jednak pozwala zauważyć zagrożenie takim pożarem i działać bardziej proaktywnie.

Pełna funkcjonalność naszego autorskiego systemu Eureca, wypełnia kryteria systemów klasy (Corporate) Performance Management i Business intelligence, według których swoje raporty globalnych rozwiązań przygotowuje Gartner Group (Magic Quadrant for BI oraz Magic Quadrant for Corporate Performance Management)

Eureca to rozwiązanie lokalne – polskie i z tego powodu nie jest ujmowane w zestawieniach Gartner Group, które obejmują tylko globalne narzędzia. Jednak na co dzień, na polskim rynku Eureca z powodzeniem konkuruje pod względem kosztów i elastycznej oferty, ale też swoją funkcjonalnością z takimi globalnymi systemami jak:

Prophix, IBM Planning Analitics, Infor, Adaptive Insights, Solver, Oracle, Tableau, Power BI czy Qlick View

Dodatkowo Eureca sprytnie kosztowo integruje się z globalnymi rozwiązaniami jak np. Tableau czy Power BI tam gdzie potrzeby Klienta wymagają bardzo wysublimowanych funkcji BI (gdzie funkcje Eureca Pulpity są niewystarczające)  lub już z takich narzędzi korzystają i chcą je uzupełnić możliwościami Performance Management jakie daje Eureca.

Baza_wiedzy_o_controllingu