Korzyści – finanse i księgowości

Rachunkowość zarządcza w przeciwieństwie do podatkowej dostarcza istotnych informacji z punktu widzenia firmy i jej menedżerów. W odróżnieniu od klasycznych systemów finansowo-księgowych, Eureca pozwala aktywnie planować i analizować działanie firmy oraz przewidywać skutki finansowe wielu typów decyzji. Dostępny zestaw narzędzi usprawnia i automatyzuje przygotowanie planu rachunku wyników, bilansu i przepływów pieniężnych. Skraca się czas przygotowywania szczegółowych budżetów, prognoz przychodów, kosztów i działań

Wśród cech wyróżniających system Eureca są funkcjonalności służące do kalkulacji i oceny rentowności poszczególnych klientów, produktów i usług analizowanych w wielu wymiarach. Stosowana przez nas technologia hurtowni danych zapewnia wiarygodność i rzetelność danych, a także wysoki stopień automatyzacji procesów analiz, tworzenia raportów i ich propagacji wewnątrz organizacji.

Nasz system controllingowy Eureca usprawnia wiele procesów controllingowych, takich jak:

  • Planowanie operacyjne i budżetowanie
  • Prognozowanie
  • Zarządzanie kosztami
  • Raportowanie zarządcze
  • Controlling inwestycji i projektów
  • Kalkulacje i ocenę rentowności (klientów, produktów i usług),
  • Rachunek kosztów działań (ABC),

Dodatkowo rozwiązania, które wdrażamy takie jak hurtownia danych wspomaga zbieranie i weryfikacja danych z wszelkich systemów ewidencyjnych jakie funkcjonują w firmie. Dzięki temu z jednej strony wspomagamy przygotowywać wszelkie zestawienia i raporty finansowe a z drugiej zapewniamy spójność i poprawność danych finansowych.

Budowa_controllingu

Zobacz nagranie naszego webinarium pt.:

Budowa controllingu od podstaw,
czyli od koncepcji, przez uporządkowanie danych
i wdrożenie systemu controllingowego
do lepszej realizacji zaplanowanych celów firmy