Korzyści – finanse

Rachunkowość zarządcza w przeciwieństwie do podatkowej dostarcza istotnych informacji z punktu widzenia firmy i jej menedżerów. Nasze narzędzie w odróżnieniu o typowych systemów ewidencyjnych finansowo-księgowych  pozwalają planować i analizować działania firmy i ich skutki finansowe.

Nasz system controllingowy Eureca usprawnia wiele procesów controllingowych, takich jak:

  • Planowanie operacyjne i budżetowanie
  • Prognozowanie
  • Zarządzanie kosztami
  • Raportowanie zarządcze
  • Controlling inwestycji i projektów
  • Kalkulacje i ocenę rentowności (klientów, produktów i usług),
  • Rachunek kosztów działań (ABC),

Dodatkowo rozwiązania, które wdrażamy takie jak hurtownia danych wspomaga zbieranie i weryfikacja danych z wszelkich systemów ewidencyjnych jakie funkcjonują w firmie.

Dzięki temu z jednej strony wspomagamy przygotowywać wszelkie zestawienia i raporty finansowe a z drugiej zapewniamy spójność i poprawność danych finansowych.

polski