Korzyści – finanse

Rachunkowość zarządcza w przeciwieństwie do podatkowej dostarcza istotnych informacji z punktu widzenia firmy i jej menedżerów. Nasze narzędzie w odróżnieniu o typowych systemów ewidencyjnych finansowo-księgowych  pozwalają aktywnie planować i analizować działania firmy i ich skutki finansowe. 

Narzędzia te usprawniają przygotowanie planu rachunku wyników, bilansu i przepływów pieniężnych, a także szczegółowe budżety i prognozy przychodów, kosztów i działań.  Zapewniają szybkość planowania i ciągłość korzystania z danych ze wszystkich obszarów firmy.

Wspieramy finansistów na etapie kalkulacji i oceny rentowności klientów, produktów czy usług. Dzięki zastosowaniu hurtowni danych dane w systemie Eureca są wiarygodne i rzetelne. Automatyzujemy też proces analizy i przygotowania raportów oraz ich udostępnianie w ramach organizacji.

Nasz system controllingowy Eureca usprawnia wiele procesów controllingowych, takich jak:

  • Planowanie operacyjne i budżetowanie
  • Prognozowanie
  • Zarządzanie kosztami
  • Raportowanie zarządcze
  • Controlling inwestycji i projektów
  • Kalkulacje i ocenę rentowności (klientów, produktów i usług),
  • Rachunek kosztów działań (ABC),

Dodatkowo rozwiązania, które wdrażamy takie jak hurtownia danych wspomaga zbieranie i weryfikacja danych z wszelkich systemów ewidencyjnych jakie funkcjonują w firmie. Dzięki temu z jednej strony wspomagamy przygotowywać wszelkie zestawienia i raporty finansowe a z drugiej zapewniamy spójność i poprawność danych finansowych.

polski