Raporty

1. Badanie “Narzędziowa sfera controllingu w Polsce”

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu i lutym 2013 roku na zlecenie miesięcznika “Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Ankiety emailowe były kierowane do specjalistów i menedżerów odpowiedzialnych za finanse oraz controlling w przedsiębiorstwach działających w Polsce. W czasie trwania badania ankietę wypełniło 409 osób (w tym 137 kompletnie, a 272 częściowo).

Celem badania było:

 • zbadanie znajomości poszczególnych dostawców oprogramowania wśród controllerów,
 • poznanie opinii o funkcjonujących na rynku narzędziach wspomagających prace controllera,
 • poznanie trendów w procesach zakupowych, kluczowych dla controllerów cech takich narzędzi,
 • diagnoza obecnego sposobu pracy i najczęściej pojawiających się problemów.

Ponad połowa respondentów (56%) zadeklarowała, że w momencie poszukiwania narzędzia informatycznego do controllingu chciałaby zapoznać się i ocenić przydatność systemu Eureca.

System Eureca uzyskał najwyższe oceny w następujących kategoriach:

 • kompetencje dostawcy
 • wsparcie merytoryczne
 • referencje w Polsce

Pobierz pełną treść raportu


2. Raport TOP 200

W najnowszym raporcie TOP 200 przygotowywanym co roku przez Computerworld, Controlling Systems ponownie okazał się największym polskim dostawcą autorskich rozwiązań klasy Business Intelligence wspomagających procesy analiz, raportowania i budżetowania.

Pobierz pełne zestawienie “Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence.”


3. Badanie użyteczności narzędzi informatycznych wspierających controllerów w ich codzinnej pracy

W grudniu 2010 na łamach miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 12/2010 ukazał się raport z badań dotyczących oceny systemów informatycznych BI przez Controllerów.

System Eureca okazał się najlepiej ocenianym narzędziem na polskim rynku! Użytkownicy wysoko oceniali system w każdej z badanych kategorii. Badanie trwało rok, a wśród respondentów znaleźli się dyrektorzy finansowi, controllerzy finansowi, specjaliści i eksperci controllingu, analitycy i finansiści.

Respondenci oceniali 10 funkcjonalności systemu na 6 stopniowej skali ocen. Oceniane funkcjonalności:

 1. Eksport wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel).
 2. Interfejs aplikacji dostosowany do wymagań użytkownika.
 3. Dostępność aplikacji dla użytkowników przez internet i intranet.
 4. Zaawansowane analizy statystyczne, data mining.
 5. Możliwość wielowymiarowego planowania.
 6. Możliwość wielowymiarowego raportowania i analiz.
 7. Możliwość przechowywania różnych wariantów planów, budżetów, modeli.
 8. Czas przetwarzania/kalkulacji danych.
 9. Asysta techniczna dostawcy.
 10. Elastyczność modyfikacji modeli zaprojektowanych w ocenianym narzędziu.

Pobierz pełną treść raportu