Korzyści dla controllera

3 poziomy rozwoju controllingu w firmie

Pierwszy poziom – controllerzy odciążają menedżerów. Wykonują zadania za/dla menedżerów. Organizują proces planowania, budżetowania czy raportowania

Drugi poziom – wspomagają podejmowanie decyzji, edukują i uzupełniają wiedzę menedżerów.

Trzeci poziom – Patrzą na firmę z perspektywy całej organizacji aby zapewnić zbieżność celów do których dążą menedżerowie.

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że z powodu braku czasu większość controllerów Polsce jest na pierwszym poziomie. Zajmują się działaniami operacyjnymi – raportowaniem, weryfikacją danych, planowanie i budżetowaniem. Brakuje czasu aby edukować menedżerów a tym bardziej wprowadzić controlling na poziom strategiczny.

Wspomagamy procesy controllingowe, co ważne te które są istotne wg i powinny zaistnieć w firmie.
Odciążamy controllerów od zadań operacyjnych, które można zautomatyzować i przejść na kolejne procesy, które wspierają menedżerów.

Wykorzystujemy do tego technologię, która bardzo się rozwinęła i potaniała. Dziś jest dostępna dla każdego. Aby ją dobrze wykorzystać trzeba znać i rozumieć potrzeby controllingu. My łączymy wiedzę controllingową z informatyczną dlatego potrafimy usprawnić lub zautomatyzować wiele  procesów controllingowych.

Controlling w firmie

Najważniejsze procesy wg IGC

Źródło: „Controlling Process Model” – International Group of Controlling/ Horvath & Partners Management Consultants

 • Planowanie strategiczne
 • Planowanie operacyjne, budżetowanie i prognozowanie
 • Zarządzanie kosztami
 • Raportowanie zarządcze
 • Controlling inwestycji
 • Controlling projektów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Controlling funkcyjny
 • Data management
 • Wsparcie menedżerów
 • Rozwój organizacji, procesów, instrumentów i systemów

Większość wymienionych przez IGC procesów (poza zarządzaniem ryzykiem i planowaniem strategicznym – tu są osobne narzędzia i metody) potrafimy zautomatyzować lub usprawnić.

Nasze rozwiązania i metody pracy pozwalają  zautomatyzować:

 • Planowanie i budżetowanie,
 • Analizę i wizualizację danych,
 • Raportowanie zarządcze (wsparcie menedżerów).

Zobacz nagranie webinarium pt.:

op

…z dalszym wykorzystaniem Excela
lub odejściem od skoroszytów

Dodatkowo znacznie usprawniamy realizację takich zadań jak:

 • Zbieranie i weryfikacja danych,
 • prognozowanie, kalkulacje i ocenę rentowności (klientów, produktów i usług),
 • rachunek kosztów działań (ABC),
 • controlling w HR,
 • zbudowanie centrum dowodzenia dla menedżerów.

Nasze działania są zogniskowane na tych procesach, które zostały wskazane przez International Group of Controlling, jako najistotniejsze dla
każdej komórki controllingowej

W efekcie działy controllingu mogą się skutecznie uporać z problemami:

1. braku czasu i słabego zróżnicowania priorytetów zadań,
2. niedostatków komunikacji wewnętrznej, która daje się we znaki nawet niewielkim organizacjom,
3. pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez dostępne narzędzia informatyczne.

Pomagamy controllerom pracować zwinnie, aby znaleźć czas i wartościowe informacje dla menedżerów by wdrażać controllingowe myślenie w firmie.

Controlling firmy nie jest bowiem realizowany tylko przez dział controllingu. Controlling jest tym co powstaje na styku zarządu, menedżerów i controllera.

To perspektywa nowoczesnego controllingu
Cechy controllingu wg A. Deyhle’a

 • Zarządzanie zorientowane na cel
 • Wykonywanie w ramach zespołu controllingu funkcji zarówno controllera, jak i menedżera
 • Harmonijne współgranie twardej analityki i czynników miękkich