Rozwój controllingu w organizacji

Pomagamy na wszystkich etapach wdrażania controllingu:

 • Doradztwo i koncepcje
 • Budowa controllingu w organizacjach
 • Rozwój zespołów controllingu
 • Wdrożenie systemów do controllingu
 • Szkolenia Użytkowników
 • Opieka i nadzór nad eksploatacją narzędzi

Dlatego możemy być partnerem dla każdej organizacji

Bez względu na obecność wyspecjalizowanych komórek lub osób zajmujących się controllingiem lub ich brak, w każdej sytuacji jesteśmy wiarygodnym partnerem, który może znacząco usprawnić działanie firmy.

Optymalizacja controllingu
Budowa_controllingu

Firmy z komórkami organizacyjnymi controllingu

W firmach i organizacjach tego typu wykorzystujemy narzędzia IT, aby usprawniać procesy controllingowe oraz nasze kompetencje aby rozwijać wartość controllingu dla firmy. W istotny sposób wspomagamy takie zadania:

 • Zmianę i udoskonalenie modelu controllingu ,
 • Tworzenie sprawnego systemu pozyskiwania i obiegu informacji zarządczej,
 • Procesy tworzenia, kontroli i modyfikacji budżetów,
 • Poprawa dostępności i jakości systemu raportowania,
 • Wyeliminowanie dużej liczby arkuszy kalkulacyjnych i zastąpienie ich sprawdzonym, wiarygodnym i profesjonalnym systemem controllingowym,
 • Dostępność nietypowych raportów, zestawień tworzonych na bazie dedykowanych mechanizmów kalkulacyjnych.

Narzędzia i koncepcje potrzebują Ludzi. Wspomagamy:

 • rozwój zawodowy controllerów,
 • budujemy zespoły controllingowe.
 • kształcimy controllerów zarówno z „twardych”, jak i z „miękkich” aspektów tej profesji.

Budowa i rozwój zespołów controllingu

 • Określenie celu istnienia controllingu
 • Audyt zaawansowania controllingu
 • Ocena kompetencji kandydatów do zespołu controllingu/ osób w zespole (Assessmet Center/ Development Center)
 • Budowa koncepcji zespołu (profil kompetencyjny zespołu i poszczególnych osób)
 • Plan rozwoju (zespół, osoby)
 • Przygotowanie formularzy (cele, zakres obowiązków, mierniki)
 • Warsztaty z controllingu, biznesu, budowy efektywności w organizacji, zaangażowania pracowników
 • Wsparcie w realizacji celów (mentoring i coaching)

Rozwój kompetencji controllingowych wśród menedżerów

 • Szkolenie dla kadry menedżerskiej wprowadzające do nowoczesnego controllingu (controlling a strategia, model biznesowy, rynek, zespół)
 • Warsztat z finansów dla nie-finansistów w oparciu o gry symulacyjne

Firmy bez komórek organizacyjnych controllingu

W wielu firmach pokutuje pogląd, że controlling to odpowiednik kontroli i nadzoru. Nic bardziej mylnego – controlling oznacza sterowanie (pochodzi od słowa „control”, czyli sterowanie), a dokładniej system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik. Controlling łączy w sobie procesy poszukiwania danych oraz ich przetwarzania w użyteczne informacje w celu planowania, kontrolowania i modyfikowania działania firmy.

Nasze zespoły konsultantów potrafią uruchomić od zera dział lub sekcję controllingu tak, aby szybko było widać wymierne korzyści z jego funkcjonowania, aby cała organizacja mogą dostrzec pozytywny wpływ działania nowej komórki.

Jak budujemy system wspierający controlling w firmie?

Dzięki gotowym rozwiązaniom i doświadczeniu naszych konsultantów można znacząco przyspieszyć długi, trudny i żmudny proces uruchamiania komórki controlingowej, począwszy od opracowania koncepcji, zatrudnienia controllera, wyposażenia go w narzędzia informatyczne do pierwszych efektów w postaci raportów, budżetów, prognoz i zestawień.

Potrafimy doradzić i wskazać na te działania, które przyniosą najlepsze efekty. Kilkaset zakończonych sukcesem projektów daje pewność  i gwarancję uzyskania satysfakcji z uruchomienia controllingu w Twojej firmie. Decydujące jest to, że:

 • Mamy gotowe, predefiniowane modele controllingowe, z pełnego spektrum branż i firm różnej wielkości, które dopasowujemy do potrzeb konkretnej i firmy,
 • Mamy własnych controllerów, którzy w początkowym okresie pracują na rzecz Klienta,
 • Wykorzystujemy odpowiednie konfiguracje systemu Eureca – sprawdzone w innych podobnych firmach,
 • Przekazujemy niezbędną wiedzę firmie, szkolimy pracowników, a w razie potrzeby pomagamy w rekrutacji na stanowiska controllingowe,
 • Gwarantujemy profesjonalną i rzetelna opiekę eksploatacyjną i posprzedażową.

Wdrożenie controllingu – trzy najważniejsze korzyści

Czasy, w których przyszło nam żyć wielu menedżerów określa akronimem VUCA, czyli: Volatility, co oznacza zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność i Ambiguity – niejednoznaczność. Trudno się nie zgodzić z taką oceną.  Podaż większa niż popyt, presja cen i kosztów, naciski ze strony klientów i dostawców, rosnące wymagania i koszty pracownicze to tylko nieliczne przykłady czynników wpływających na decyzje i ocenę ryzyka biznesowego.

W tych okolicznościach kompleksowy system controllingu pozwala na:

 • Koncentrację zasobów przedsiębiorstwa, które często są wąskim gardłem na najbardziej właściwych działaniach np. generujących największe marże albo dające największy potencjał na rozwój.
 • Ujawnianie powiązań i związków przyczynowo skutkowych pomiędzy podejmowanymi działaniami operacyjnymi a wynikami finansowymi firmy, a także udostępnienie tej informacji menedżerom i pracownikom.
 • Przewidywanie sytuacji i stanu firmy nawet w horyzoncie wieloletnim, a to dzięki zdolności do tworzenia prognoz, analiz, wariantowych budżetów i planów.

Controlling Systems i Eureca gwarantują stworzenie efektywnie działającej komórki controllingu praktycznie w każdej firmie. 

Jeśli planujesz budowę i/lub rozwój osobowych kompetencji controllingowych w firmie to zapraszamy do kontaktu.

Chętnie porozmawiamy i zaproponujemy usługi w tym zakresie dostosowane do Państwa potrzeb i możliwości.
W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub o kontakt tel: 71 325 56 32 lub 71 325 38 70, e-mail: kontakt@c-systems.pl