EURECA – obszar Controllingu & Performance Management

Pełna funkcjonalność systemu EURECA, wypełnia kryteria systemów klasy Business Performance Management i Business Intelligence (patrz definicje). Według tych kryteriów Gartner Group przygotowuje swoje raporty o globalnych rozwiązaniach wspomagających controlling i zarzadzanie efektywnością firmy (Magic Quadrant for BI oraz Magic Quadrant for Corporate Performance Management)

EURECA to polskie rozwiązanie, lokalne i z tego powodu nie jest ujmowane w zestawieniach Gartner Group. Jednak na co dzień, na polskim rynku Eureca z powodzeniem konkuruje nie tylko kosztowo, ale też funkcjonalnie z takimi globalnymi systemami Business Performance Management jak: Prophix, IBM Planning Analitics, Infor, Adaptive Insights, Solver, Oracle oraz klasy Business Intelligence jak: Tableau, Power BI czy Qlick View.

EURECA wykorzystuje technologię Microsoft, wskazaną przez Gartner Group jako wiodącą na rynku Business Intelligence i Business Performance Management. Dzięki osadzeniu w systemie komponentów MS Excel, Eureca wykorzystuje wszystkie zalety Excela. Zaś dzięki technologii MS SQL Server, pozbawiona jest jego ograniczeń.

EURECA to kompleksowe narzędzie do controllingu. Oferuje ogromne możliwości w takich obszarach:

 • Analizy, Raportowanie i Wizualizacja Danych
 • Planowanie, Prognozowanie i Budżetowanie
 • Kalkulacje i rozliczenia
 • Zarządzanie projektami
 • Konsolidacja
 • Ewidencja wielowymiarowa dowolnych danych

W zakresie wsparcia zadań controllingowych system Eureca dostępny jest w trzech opcjach:

 • EURECA 4 EXCEL – dla osób odpowiedzialnych za realizację zadań controllingowych
 • EURECA START Controlling priorytetowych obszarów przedsiębiorstwa – Sprzedaży i Transakcji księgowych
 • EURECA SERWER – dla całej organizacji

Opcje te różnią się ceną, funkcjonalnością (od raportowania do obsługi większości procesów controllingowych), zakresem usług, dostępem (interfejs, liczba użytkowników i praca grupowa).

EURECA 4 EXCEL

Hybryda tego co najlepsze w Excelu z mocą systemu bazodanowego Eureca i dowolnym rozwiązaniem klasy Business Intelligence.
W tej opcji oferujemy pełną funkcjonalność controllingową systemu Eureca dla pracy jednostanowiskowej (desktop).

Eureca 4 Excel to ciekawe rozwiązanie dla firm gdzie osoba odpowiedzialna za controlling chce szybko uprawnić procesy controllingowe.

 • Analizy, budżetowanie, planowanie, prognozowanie i raportowanie z udziałem Excela, szeregiem mechanizmów przyspieszających, zapisem danych do bazy i możliwą pracą równoległą wielu osób.
 • Niskobudżetowa konfiguracja systemu controllingowego Eureca – adresowana dla controllerów, księgowych, analityków, dyrektorów finansowych i innych osób intensywnie pracujących w Excelu, a szukających rozwiązań ułatwiających życie.

Dane są pobierane i przetrzymywane w bazie MS SQL i analizowane z wykorzystaniem kostek OLAP. Uzupełnieniem w tej opcji są szkolenia on-line a także szkolenia otwarte i dostęp do hot-line w języku polskim.
Aby łatwiej rozpocząć korzystanie z profesjonalnego systemu do controllingu, można wdrożyć opcję systemu Eureca 4 Excel – zminimalizowaną w taki sposób, żeby zachować główne funkcje controllingowe a jednocześnie wdrożyć w rozsądnym budżecie i czasie.

EURECA START

W tej opcji Eureca zapewnia controlling priorytetowych obszarów przedsiębiorstwa.

Controlling kosztów, sprzedaży i cash flow wraz z Pulpitami Menedżerskimi dla Dyrektora Finansów, Sprzedaży i Prezesa firmy:

 • kluczowe wskaźniki biznesu widoczne w jednym miejscu
 • dane kosztowe i przychodowe zaciągane automatycznie
 • raporty dostępne bez czekania o każdej porze dnia i nocy

Zobacz krótkie video na temat Eureki Start

3 minutowy skrót na temat konfiguracji Eureca Start oraz przypomnienie pozostałych konfiguracji z naszej Łagodnej Ścieżki Wejścia, pozwalającej na wejście w controlling wsparty dedykowanym systemem bez potrzeby uruchamiania dużych budżetów i mocnego angażowania współpracowników.

EURECA SERWER

W tej opcji Eureca zapewnia pełną swoją funkcjonalność controllingową we wszystkich wymienionych wyżej obszarach oraz dostęp grupowy do systemu. Menedżerowie mogą samodzielnie generować raporty/pulpity lub edytować już te gotowe przygotowane przez controlling. Wdrożenie jest poparte budową hurtowni danych, która znacznie podwyższa jakość danych i umożliwia zestawienie danych z różnych źródeł oraz modelowanie tych danych.

Eureca jest narzędziem dla całej organizacji. Dodatkowo znacznie usprawniamy realizację takich zadań jak: zbieranie i weryfikacja danych, prognozowanie, kalkulacje i ocenę rentowności (klientów, produktów i usług), rachunek kosztów działań (ABC), controlling w HR, zbudowanie centrum dowodzenia dla menedżerów. Użytkownicy mogą wykorzystać gotowe modele predefiniowane. Wdrożenie systemu obejmuje szkolenia controllerów, menedżerów i działu IT. 

Szczegółowa funkcjonalność systemu jest opisana w dedykowanym Eurece serwisie produktowym:

Zobacz nagranie webinarium o systemie EURECA

Webinarium Eureca