Eureca desktop – serwer

Wersja jednostanowiskowa desktop jest dedykowana dla Controllerów, którzy chcą pracować z systemem w swoim zakresie. Ta wersja Eureki pozwala przygotowywać i udostępniać menedżerom raporty i arkusze budżetowe w postaci plików Excela. Do pracy grupowej, w której menedżerowie mogą sami korzystać z zasobów i funkcji systemu Eureca potrzebna jest wersja serwerowa.

Więcej informacji o elastycznych opcjach rozpoczęcia pracy z systemem Eureca – kliknij

Więcej informacji o wersji desktop w dedykowanym serwisie  produktowym eureca.com.pl