fbpx

Branże – case study

Nowoczesny controlling firmy nie jest realizowany tylko przez dział controllingu/finansów. Controlling jest tym co powstaje na styku zarządu, menedżerów i controllera.

Nasze systemy controllingowe to elastyczne narzędzia. W połączeniu z naszymi kompetencjami controllingowymi pozwalają nam  usprawniać procesy controllingowe zarówno w dużych jak i małych firmach o bardzo różnym rodzaju działalności i odmiennych celach.

Specyfika Państwa firmy jest dla nas ważna!

Każdy Klient jest inny. Nawet organizacje z tych samych branż często różnią się diametralnie. Bo różne są kultury firm, sposoby rozliczania kosztów, systemy motywacyjne, stosowane mierniki, polityka rabatów, powiązania z dostawcami, forma własności itp. Dlatego – pomimo dużego doświadczenia w realizacji wdrożeń w rozmaitych branżach – do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Zawsze staramy się razem z Klientem zidentyfikować zestaw przekrojów decyzyjnych, w których będziemy analizować poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz znaleźć te z nich, które będą wspólne dla wielu obszarów (np. kosztów, przychodów i marż). Patrzymy również na miary, stosowane w controllingu oraz na to, jak jednostki naturalne, na co dzień obserwowane przez managerów, zamienić na wartości finansowe, potrzebne w controllingu.

Często są to dość skomplikowane formuły, no bo np. w firmie ciepłowniczej trzeba jakoś opisać przejście od średniej temperatury atmosferycznej, poprzez kaloryczność opału i sprawność energetyczną instalacji ciepłowniczej, aż do sprzedaży ciepła w GJ i przychodów z tego tytułu w PLN, kosztów zakupu energii, zapotrzebowania na wagony itp.

W sektorze retail ważne jest powiązanie liczby dodatkowych dni wolnych od pracy w miesiącu oraz planowanego grafika przerw remontowych w sklepach z liczbą sprzedanych poszczególnych artykułów z np. określonej kolekcji, obsadą personelu w sklepach, planem zatowarowania, rozliczeniami marż retrospektywnych itp.

Zawsze analizujemy nowy projekt pod kątem stosowanych tam przekrojów oraz miar decyzyjnych. Po zbudowaniu koncepcji modelu, patrzymy na to, czy i gdzie jesteśmy w stanie otrzymać informacje o wykonaniu poszczególnych miar budżetowych. Następnie budujemy Hurtownię Danych, czyli „fundament” dalszych prac wdrożeniowych. Mając dane o wykonaniu w jednym miejscu, generujemy – według wcześniej sporządzonego projektu model budżetowy i prowadzimy (zawsze na danych Klienta) szkolenia dla Użytkowników. Dzięki takiemu podejściu mogliśmy z sukcesem przeprowadzić wdrożenia systemu Eureca w tak różnych firmach, jak: AXA Polska, Plastics Groups, Bać-Pol, Grupa Topex, ELBUD WARSZAWA, Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie, Fabryka farb i lakierów ŚNIEŻKA, GRUPA INCO, ZGH Bolesław, Toyota Motor Manufacturing Polska, Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR, Energetyka Cieplna Opolszczyzny, TVN, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

Dobrym materiałem informacyjnym, który pozwala poznać korzyści jaki osiągnął dany klient z zastosowania naszych narzędzi i kompetencji są przykłady wdrożeń (case studies).

Oto kilka takich przykładów w podziale na typ działalności firmy:

Case study
Produkcja
Case study
Dystrybucja
Case study
Usługi
Case study
Budownictwo
Case study
Uczelnie wyższe