System został wykonany w całości w technologii Microsoft „.net”, wykorzystuje bazę danych MS SQL SERVER 2005/ 2008/ 2008 R2. Mocno zintegrowany jest ze środowiskiem MS OFFICE 2003/ 2007/ 2010. Oparty jest na technologii Hurtowni Danych (MS ANALYSIS SERVICES).

Część webowa aplikacji Eureca działa w oparciu o przeglądarkę MS Internet Explorer.

Dane o wykonaniu budżetów mogą być pobierane do Hurtowni Danych z dowolnego formatu bazy danych (w naszych wdrożeniach pobieraliśmy już dane z większości dostępnych na polskim rynku baz danych – jak ORACLE, MS SQL, MySQL, Sybase, DB2, Informix, Progress, dbf, txt itd., oraz z większości systemów ERP – jak SAP, ORACLE, IFS, MS DYNAMICS AX, NAVISION, SYMFONIA, CDN, TETA, EXACT, MFG PRO itd.)

Microsoft jest naszym podstawowym partnerem technologicznym. Do sukcesu systemu Eureca niewątpliwie przyczynił się przyznany nam certyfikat partnerstwa w kategorii ISV/ Independent Software Vendor (niezależnych producentów oprogramowania). Obecnie posiadany przez nas certyfikat Microsoft Partner Silver Application Development świadczy o utrzymywanym przez nas przez lata wysokim poziomie umiejętności i wiedzy na temat technologii Microsoft.

Controlling Systems Microsoft Partner Silver Application Development
MS SQL Server