Usprawnienia Excela zintegrowanego z systemem controllingowym EURECA

Usprawnienia Excela
zintegrowanego z systemem
controllingowym EURECA

Pewność danych i mocne uwolnienie czasu controllerów pracujących z wieloma dużymi plikami Excel

Krótkie przypomnienie niektórych usprawnień Excela
omawianych podczas webinarium zrealizowanego 8 listopada 2022
Jak usprawnić narzędziową sferę controllingu nie pozbywając się Excela

Czy chciałbyś pracować w Excelu,
ale jednocześnie…

Mieć absolutną pewność poprawnego działania wszystkich formuł i wyliczeń?

Skoroszyty Excela, które otrzymują planiści, generowane są przez system EURECA wraz z zachowaniem odpowiednich uprawnień. Wszystkie wymiary, miary i wzory między nimi zdefiniowane są w modelu danych zbudowanym w systemie EURECA. Dzięki temu nawet najbardziej rozbudowane modele danych są stabilne, a wielu planistów otrzymuje skoroszyty, których nie można zepsuć.

video przypomnienie – 2 min. 38 sek.

Zapisywać wszystkie dane do bazy?

Arkusze Excel zintegrowane z systemem EURECA posiadają dodatkowe funkcjonalności  typu One Click, dostępne ze standardowego paska narzędzi Excela. Planista, który otrzyma taki arkusz, może jednym kliknięciem pobrać dane z bazy do arkusza (zgodnie z uprawnieniami), edytować udostępnione pola, a następnie także jednym kliknięciem zapisać wszystkie dane do bazy.

video przypomnienie – 2 min. 31 sek.

Automatycznie i na bieżąco udostępniać aktualne informacje o wykonaniu?

Excele zintegrowane z EUREKĄ mogą służyć także do raportowania. Odbiorcy raportów, mogą jednym kliknięciem pobrać dane z bazy a ich arkusze, zgodnie z uprawnieniami, wypełnią się danymi o planach, wykonaniu (z systemów ewidencyjnych) i poziomie odchyleń.

Skoroszyty mogą być także powiązane z modułem Zarządzanie Projektami, dzięki czemu planiści mogą jednym kliknięciem zapisać dane do bazy i jednocześnie przekazać je do akceptacji przełożonemu (o czym będzie poinformowany automatycznie przez system drogą mailową). Taka funkcjonalność eliminuje frustrację controllerów związaną z oczekiwaniem na pliki od planistów, porządkuje i mocno skraca cały proces przygotowania budżetu, rewizji i prognoz.

video przypomnienie – 2 min. 3 sek.

Jednym kliknięciem tworzyć w Excelu dodatkowe wykresy zarządcze?

Skoroszyty Excel mogą służyć także do raportowania zarządczego. Mając arkusz budżetowy RZIS z danymi zagregowanymi można bardzo szybko tworzyć i aktualizować dodatkowe wizualizacje typu waterfall czy analizy odchyleń. Użytkownik, korzystając z dedykowanej do tego celu wstążki narzędziowej EURECA Wykresy, może jednym kliknięciem tworzyć i odświeżać takie wykresy.

video przypomnienie – 59 sek.

Generować wiele skoroszytów do budżetowania w sposób seryjny?

Bazując na zdefiniowanych w systemie EURECA strukturach budżetowych, możemy w prosty sposób seryjnie generować dziesiątki, a nawet setki skoroszytów budżetowych dedykowanych dla wybranych MPK’ów, placówek, oddziałów itp.

Ta funkcjonalność jest również wykorzystywana przy zbiorczej edycji tych plików, związanej np. z dodaniem nowych elementów, zmianą wersji planu lub okresu budżetowego. Nowe skoroszyty mogę zawierać wszystkie wzory z wcześniej przygotowanego modelu, co eliminuje ryzyko pomyłek w formułach, częste przy ręcznym kopiowaniu plików.

video przypomnienie – 3 min. 5 sek.

Udostępniać informacje przez pulpity menedżerskie bazujące np. na wielu plikach Excel?

Są procesy, które można usprawnić w Excelu, ale są też takie, które zdecydowanie lepiej robić w dedykowanych do tego narzędziach. W obszarze raportowania zarządczego warto wykorzystać m.in. pulpity menedżerskie, które mogą bazować na plikach Excel.

Ogromną zaletą pulpitów jest możliwość łączenia na jednym dashboardzie danych z wielu różnych źródeł np. z systemów dziedzinowych, baz danych  i plików Excel. Pulpit menedżerski może być wykorzystywany lokalnie tylko przez controllera lub udostępniany wielu użytkownikom w firmie z uwzględnieniem ich uprawnień.

video przypomnienie – 1 min 44 sek.

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, powinieneś wiedzieć, że usprawnienia te, występują w każdej konfiguracji systemu EURECA.

Usprawnienia Excela występujące w każdej konfiguracji systemu EURECA
Umów się na pokaz systemu EURECA na Twoich danych i/lub rozmowę z konsultantem

Aby poznać dokładniej
koszty i możliwości konfiguracji systemu dopasowane akurat do Twoich potrzeb umów się na:

Pokaz systemu na Twoich danych

W czasie pokazu klient widzi dokładnie czy usprawnienia, które go interesują można zrealizować w systemie EURECA i jak to by mogło działać.

Uwaga! Wystarczą nam nagłówki kolumn wybranego przez Państwa pliku Excel, do których dociągniemy nasze dane demonstracyjne.

i / lub

Rozmowę online z konsultantem

W czasie rozmowy klient przez stawiane pytania dopasowuje konfigurację systemu EURECA, która najlepiej odpowiadającą jego obecnym potrzebom i możliwościom. Poznaje poziomy cenowe i czasy wdrożeń tej lub tych konfiguracji.

Mała podpowiedź:

Jeśli dziś, nie możesz wdrożyć
rozwiązania dla całej organizacji,
zacznij bezpiecznie od wersji jednostanowiskowej dla siebie 🙂

Dzięki temu:

 • bardzo szybko poczujesz pierwsze efekty usprawnień
 • przekonasz się czy to przynosi korzyści także Twojej firmie
 • a ewentualne plany rozszerzenia oprzesz już na własnych doświadczeniach

  Zamawiam bezpłatnie:

  Pełne nagrania
  obu webinariów możesz
  zobaczyć na tej stronie

  20

  lat na rynku
  jako producent systemu
  do controllingu i doradca
  w zakresie controllingu

  17

  lat z ICV
  przez członkostwo osobiste,
  jako partner Kongresów
  i członek firmowy

  240

  wdrożeń
  w dużych i średnich
  firmach oraz grupach
  kapitałowych

  Microsoft Partner Gold Application Development
  300

  controllerów
  każdego dnia optymalizuje
  procesy w swoich firmach
  na systemie Eureca

  Microsoft Partner Silver Application Development