Od 20 lat skutecznie
rozwijamy controlling

Rozwój controllingu firmy wymaga narzędzi IT. Systemy informatyczne są jak góry lodowe, widać tylko niewielką ich część. To co decyduje o udanym wdrożeniu, znajduje się też poniżej powierzchni. Rozwijamy oba te obszary od 20 lat.

Przez 20 lat zmierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami controllingowymi w firmach z różnych branż. Mamy przekrojową i praktyczną wiedzę na temat potrzeb oraz rozwiązań controllingowych.

To, czego nie widać…

... kiedy skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Controlling Systems, od razu zorientowaliśmy się, że firma wie, o czy mówi. Od razu rozmawialiśmy językiem kosztów, językiem budżetowania. Widzieliśmy, że mamy do czynienia z partnerem, który zna branżę, w której działa.

Zbigniew Koplin - Plant Production Manager
JANTON

pełna wypowiedź

Przede wszystkim język biznesu. Natychmiast, kiedy skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Controlling Systems, od razu zorientowaliśmy się, że firma wie, o czy mówi. Od razu rozmawialiśmy językiem kosztów, językiem budżetowania. Widzieliśmy, że mamy do czynienia z partnerem, który zna branżę, w której działa.

Nie są to żadne rozwiązania sztywne tylko, zaczyna się od białej karty i bardzo łatwo można implementować rozwiązania, na których nam najbardziej zależy. Ta elastyczność tego systemu i możliwość budowania go od początku, tak jak byśmy tego chcieli była dla nas jedną z decydujących rzeczy, które pozwoliły nam wybrać ten system.

Zobacz wypowiedź wideo (od 55 sekundy)

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi osób prowadzących projekt, przez cały okres wdrożenia, jak i teraz na etapie eksploatacji, mamy poczucie, że system Eureca jest odpowiednim narzędziem wspierającym nasze procesy kontrolingowe...

...duża wiedza merytoryczna konsultantów firmy Controlling Systems pozwoliła stworzyć interfejsy, łączące użytkowaną bazę danych z systemem Eureca co okazało się kluczowe dla powodzenia całego projektu.

Rekomendujemy firmę Controlling Systems jako rzetelnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Agnieszka Bisek - Dyrektor ds. Ekonomicznych
ZWIK Szczecin

pełna wypowiedź

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi osób prowadzących projekt, przez cały okres wdrożenia, jak i teraz na etapie eksploatacji, mamy poczucie, że system Eureca jest odpowiednim narzędziem wspierającym nasze procesy kontrolingowe, jest także narzędziem niezwykle elastycznym, które dostosowało się do systemów użytkowanych w naszym przedsiębiorstwie, a duża wiedza merytoryczna konsultantów firmy Controlling Systems pozwoliła stworzyć interfejsy, łączące użytkowaną bazę danych z systemem Eureca co okazało się kluczowe dla powodzenia całego projektu.

Nie do przecenienia jest fakt, że aplikacja wciąż się rozwija i możemy korzystać z nowych rozwiązań, a także rozbudowywać naszą Hurtownię o nowe grupy informacji (również te pozasystemowe) potrzebne do sprawnego i szybkiego zarządzania przedsiębiorstwem.

Rekomendujemy firmę Controlling Systems jako rzetelnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Zobacz referencje

Bardzo wysoko oceniamy zaangażowanie i kompetencje zespołu wdrożeniowego Controlling Systems, który był dobrze przygotowany do obsługi Grupy MIG...

Wysoka jakość usług kadry Controlling Systems w zestawieniu z zaawansowanym systemem Eureca pozwala nam rekomendować współpracę z Controlling Systems.

Michał Zimnicki - Dyrektor Finansowy
Marketing Investment Group

pełna wypowiedź

Dużą zaletą systemu jest szybkie konsolidowanie budżetów wprowadzonych w poszczególnych skoroszytach Excela oraz późniejsza analiza i weryfikacja tych informacji dzięki zaawansowanej funkcjonalności systemu, oraz hurtowni danych.

Eureca pozwala nam na automatyczne uzyskanie skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

Bardzo wysoko oceniamy zaangażowanie i kompetencje zespołu wdrożeniowego Controlling Systems, który był dobrze przygotowany do obsługi Grupy MIG. To ułatwiło komunikację oraz zrozumienie naszych celów i potrzeb.

Wysoka jakość usług kadry Controlling Systems w zestawieniu z zaawansowanym systemem Eureca pozwala nam rekomendować współpracę z Controlling Systems.

Zobacz referencje

Niebagatelną rolę odgrywa zarówno elastyczność narzędzia, jak i zespołu wdrożeniowego, co umożliwia „szycie na miarę potrzeb" poszczególnych użyteczności dopasowanych do specyfiki branży i organizacji. Wysoko oceniamy zaangażowanie i kompetencje bardzo dobrze przygotowanego merytorycznie z dziedziny controllingu - zespołu wdrożeniowego Controlling Systems....

Bronisław Szajda - Dyrektor ds. Ekonomicznych, Członek Zarządu
Energetyka Cieplna Opolszczyzny

pełna wypowiedź

Dziś, patrząc z perspektywy czasu uważamy, że wybór systemu EURECA był bardzo dobrym posunięciem. Dzięki niemu odnotowaliśmy szereg istotnych dla nas korzyści, m.in.: nowy system usprawnił proces planowania w ECO S.A. i w pięciu Spółkach zależnych. Ponadto Hurtownia danych systemu EURECA pozwala nam zebrać w jednym miejscu informacje pochodzące z różnych baz danych systemów transakcyjnych. Dzięki temu uzyskaliśmy możliwość szybkiej kontroli bieżącej sytuacji Spółek wchodzących w skład Grupy bez konieczności sięgania do systemów źródłowych. Również jej zakres jest bardzo duży: począwszy od analizy danych księgowych, przez analizę środków trwałych i działalności inwestycyjnej i remontowej, gospodarkę magazynową, dane sprzedażowe, produkcyjne, eksploatacyjne, skończywszy na danych odnoszących się do kwestii personalnych, m.in.: koszty wynagrodzeń czy struktura zatrudnienia.

Niebagatelną rolę odgrywa zarówno elastyczność narzędzia, jak i zespołu wdrożeniowego, co umożliwia „szycie na miarę potrzeb" poszczególnych użyteczności dopasowanych do specyfiki branży i organizacji. Wysoko oceniamy zaangażowanie i kompetencje bardzo dobrze przygotowanego merytorycznie z dziedziny controllingu - zespołu wdrożeniowego Controlling Systems...

Zobacz referencje

Najważniejszym elementem oprócz strony technicznej jest duże wsparcie konsultantów ze strony Controlling Systems.

Ireneusz Jerzyna - Controller finansowy
Grupa ZIBI

pełna wypowiedź

Budżetowanie, które oferuje Eureka znacząco usprawniło nam ten proces. Obecnie zajmuje nam to 2 dni. Skróciliśmy ten okres z 2 tygodni.

Najważniejszym elementem oprócz strony technicznej jest duże wsparcie konsultantów ze strony Controlling Systems.

Zobacz wypowiedź wideo (od 1 min 10 sekundy)
20

lat na rynku
jako producent systemu
do controllingu i doradca
w zakresie controllingu

17

lat z ICV
przez członkostwo osobiste,
jako partner Kongresów
i członek firmowy

+240

wdrożeń
w dużych i średnich
firmach oraz grupach
kapitałowych

+300

controllerów
każdego dnia optymalizuje
procesy w swoich firmach
na systemie Eureca

Microsoft Partner Gold Application Development
Microsoft Partner Silver Application Development