fbpx

Prognozowanie

Coraz większą wagę przedsiębiorstwa przykładają do prognozowania. Celem tego procesu jest dostarczanie informacji tak szybko jak to możliwe na temat potencjalnych odchyleń od założeń i budżetów, czy też nowych szans i zagrożeń. Nie chodzi tutaj o zwykłe prognozowanie z wykorzystaniem funkcji statystycznych w oparciu o dane historyczne. Bardzo często zdarza się, że w prognozie pojawia się informacja, której nie można zobaczyć w danych z przeszłości np. wejście zmian w prawie, pojawienie się nowej konkurencji, informacja o nowych przetargach, awaria na produkcji, przedłużająca się zima czy też jednorazowy event. Zanim taka informacja pojawi się w raporcie o wykonaniu budżetu czyli np. z systemu FK najczęściej pojawia się dużo wcześniej w naszych organizacjach (w głowach, notatkach, systemach operacyjnych czy arkuszach Excel). Często wyniki finansowe przedsiębiorstw w dużym stopniu zależą od tego czy i jak szybko takie informacje prognostyczne zostały wykorzystane w procesie podejmowania decyzji.

W systemie Eureca można ewidencjonować i planować dowolne dane, pomagające w procesie prognozowania i szybkiego reagowania, np.: dane o szansach sprzedaży przekładające się na przychody, dane o realizacji zadań w ramach projektów czy zleceń przekładające się na koszty, przychody i płynność, dane o procesach rekrutacyjnych przekładające się na koszty osobowe, dane o awariach czego skutkiem będą koszty.

polski