Rozwój controllingu w organizacji

Narzędzia i koncepcje potrzebują Ludzi. Wspomagamy:

 • rozwój zawodowy controllerów,
 • budujemy zespoły controllingowe.
 • kształcimy controllerów zarówno z „twardych”, jak i z „miękkich” aspektów tej profesji.

Nasze usługi w tym zakresie kierujemy do przedsiębiorstw które:

 • Mają controllerów i myślą o ich rozwoju
 • Nie mają controllingu i chcą zbudować stanowisko lub dział controllingu
 • Chcą zbudować „kulturę poprawy efektywności” wśród menedżerów i pracowników
 • Programy przygotowaliśmy we współpracy z:
  • Pracownią Rozwoju Biznesu
  • Controlling Partner
  • w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenia z obszarów controllingu i HR, a także międzynarodowe standardy ICV (Internationaler Controller Verein), ICF (International Coach Federation), CGMA (Chartered Global Management Accountant).

Rozwój indywidualny controllerów

 • Określenie misji controllera i kierunku rozwoju indywidualnego
 • Rozwój unikalnych kompetencji niezbędnych w nowoczesnym controllingu (narzędzia, biznes, ludzie, efektywność, przywództwo)

Budowa i rozwój zespołów controllingu

 • Określenie celu istnienia controllingu
 • Audyt zaawansowania controllingu
 • Ocena kompetencji kandydatów do zespołu controllingu/ osób w zespole (Assessmet Center/ Development Center)
 • Budowa koncepcji zespołu (profil kompetencyjny zespołu i poszczególnych osób)
 • Plan rozwoju (zespół, osoby)
 • Przygotowanie formularzy (cele, zakres obowiązków, mierniki)
 • Warsztaty z controllingu, biznesu, budowy efektywności w organizacji, zaangażowania pracowników
 • Wsparcie w realizacji celów (mentoring i coaching)

Rozwój kompetencji controllingowych wśród menedżerów

 • Szkolenie dla kadry menedżerskiej wprowadzające do nowoczesnego controllingu (controlling a strategia, model biznesowy, rynek, zespół)
 • Warsztat z finansów dla nie-finansistów w oparciu o gry symulacyjne

Jeśli planujesz budowę i/lub rozwój osobowych kompetencji controllingowych w firmie to zapraszamy do kontaktu.

Chętnie porozmawiamy i zaproponujemy usługi w tym zakresie dostosowane do Państwa potrzeb i możliwości.
W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub o kontakt tel: 71 325 38 70, e-mail: kontakt@c-systems.pl

polski