Jak usprawnić wizualizację i analizę dużej liczby danych z arkuszy excelowych? ∙ Controlling Systems