Controlling w organizacji non profit. Udostępniamy prezentację z ostatniego zjazdu Użytkowników Eureki ∙ Controlling Systems