XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV Polska 2018 ∙ Controlling Systems