Jakie jest rzeczywiste wykorzystanie budżetu? ∙ Controlling Systems