Konferencja pt.:"Podniesienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence" ∙ Controlling Systems