Większe możliwości integracji systemu EURECA z SAP ∙ Controlling Systems