Wspieramy merytorycznie 4 Forum Nowoczesnego Controllingu ∙ Controlling Systems